Újság_2003/7

Megkezdődtek a tanulmányi versenyek, melyeken szép sikerek születtek. A Makón rendezett regionális helyesírási versenyen 5.-6. osztályos korcsoport: 1. hely: Varga Viktor 6.o, 18.hely: Daka Tímea 6.o, 24.hely: Karai Gábor 6.o.( Rostásné Pópa Mária tanítványai /) 7.-8. osztályos korcsoport: 13. hely: Schmidt Orsolya 8.a, 15.hely:Tari Kinga 8.a, / Zadravecz Edit tanítványai /, 27.hely: Scherer Tamás 7.a / Dencs Mátyásné tanítványa /.Nagylakon regionális szerb nyelvi verseny volt, ahol Brczán Nityifor 5.a osztályos tanuló 2. helyezést ért el ( Jancsikin Jován tanítványa). A makói József Attila Gimnázium szervezésében zajlottak a történelmi versenyek, az elődöntő során négy tanuló jutott be a döntőbe a legjobb 10 közé. Itt a következő eredmények születtek: 2.hely: Schmidt Orsolya 8.a, 4.hely: Szilágyi Ignác 8.a, 5.hely:Kószó Attila 8.a, 6.hely:Pugris Tamás:8.a ( valamennyien Jancsikin Jován tanítványai ).Mórahalmon a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny kistérségi döntőjére került sor. Minden évfolyam külön mérte össze tudását. Eredmények: 5.osztály :11.hely Tari Dorottya ( Zadravecz Edit tanítványa),6.osztály: 1.hely:Varga Viktor (Rostásné Pópa Mária tanítványa ), 7.osztály: 8.hely: Koncz Noémi / Dencs Mátyásné tanítványa /, 8.osztály: 4.hely Schmidt Orsolya (Zadravecz Edit tanítványa). Nagy sikerrel zajlottak az Idegen Nyelvi Napok rendezvényei november 24-26. között, melynek eseményeiről és eredményeiről külön cikkben olvashatnak.

A IX: József Attila Mese-, Vers és Novellaíró Pályázatra Kószó Attila 8. a osztályos tanuló is benyújtott egy pályázatot. A legjobb alkotásokból válogató gyermekantológia készült, s ebbe az ő pályaműve is bekerült. Így meghívást kapott Szombathelyre, a gyermekantológia ünnepélyes bemutatójára.

 

A Mikulás buli

December 5 – én tartottuk az idei Mikulás bulit az új iskolában. Meghívtuk tavaly végzett tanulóinkat is egy kis eszmecserére és a bulira is. Mindenki nagyon jól érezte magát, jó volt a zene is, a kaja is és a tátikások is ügyesek voltak.

 

A Diákönkormányzat hírei

A DÖK pályázatot hirdet a 2003/2004 – es tanévben az alábbi kategóriákban:

1. A legjobb fej tanár

2. A legjobb fej diák

3. A legszebb osztály

4. A legjobb magatartású osztály

5. A legjobban tanuló osztály

 

Az osztályok versenyét folyamatosan figyelemmel követhetitek a faliújságon. Eredményhirdetés az év végén , értékes jutalmakkal.

 

 

A HALLOWEEN

 

A Deszki Ifjúsági Önkormányzat (DIÖ) első szórakoztató programja a Halloween volt. A verseny lényege az volt, hogy melyik csapat gyűjti a legtöbb édességet. A gyűjtés előtt 10 fős csapatokat alkottunk, melyek a Faluház elől indultak el. A versenyzők bármerre mehettek a faluban, csak 21 órára vissza kellett érniük. Az első helyezettet tortával jutalmaztuk, majd minden csapat felajánlott valamennyit az összegyűjtött édességből az óvodásoknak. Ez szerintem jól sikerült, mert minden csapat örömmel ajánlotta fel az általuk összegyűjtött csokiból és cukorból néhány kilót az ovinak.

Véleményem szerint nagyon jó volt, bár kaptunk egy-két rossz visszajelzést a fiataloktól és a felnőttektől is egyaránt. A jövőben megpróbálunk ezekre a problémákra megoldást keresni, és még érdekesebbé szervezni a Halloweent.

Kátai Réka 7.o.

DIÖ képviselője

 


Egy kis karácsonyi történelem

 

A mézeskalács története

A mézeskalács különféle változatait ismerték szerte a Földön - a népek egymástól függetlenül "feltalálták" készítésének módjait. Nem is gondolnánk, hogy nem csak evésre készítették, hanem egy bizonyos módon elkészített nyers mézestésztát például sebtapaszként használtak még úgy 50 évvel ezelőtt is. A középkorban a sültekhez nem készítettek köretet, hanem egy különleges, nyers burgonyából készült reszelt mézeskalácsot, mustot, ecetet és fűszeres növényeket kevertek össze - a mai vadas szósz őseként. Ilyen reszelni való mézest még a két világháború között is rendeltek a magyar mézeskalácsosoktól Angliába.

            Az igazi mézes azonban mégis a mézesbáb. A mézeskalácsot korábban - főleg a nagyobb darabokat - cserépformában, később pedig ún. mézeskalácssütő formában készítették. Ezek a sütőformák leginkább fából készültek úgy, hogy egy fadarabba (mely leginkább egy mai húsvágódeszkához hasonlít) belefaragták negatívban a kívánt mintát. Ezt aztán kitöltötték a még puha tésztával, s így sütötték ki. A mézeskalács olyan lett, amikor a formából kivették, mint egy kis dombormű. Ilyenkor már csak a cukormázas díszítés volt hátra, s elkészült az ízletes sütemény.

Eredetileg otthon, a háziasszonyok készítették. Miután azonban az iránta való kereslet is nőttön-nőtt, hamarosan céhes iparág települt rá. A formákat mesterlegények, később pedig ötvösművészek készítették. Az így formázott mézes sütemények jeleneteket, tárgyakat, személyeket ábrázoltak. Ajándékozásuk, elfogadásuk pedig ünnep, szertartás része lett. A mézeskalács így az idők során egyszerű süteményből dísztárggyá, ajándéktárggyá vált. (Egyes helyeken például jegyajándékként vette a fiatalember választottjának a mézeskalácsszívet.)

 

A szaloncukor története

Jellegzetes karácsonyi csemege a szaloncukor, amelyből ma nagyon sokfélét vásárolhatunk. Szaloncukrot már a 19. században készítettek műhelyeikben a mestercukrászok, de az édesség igazán a 19. és 20. század fordulóján vált divatossá. A reformkorban - francia minta nyomán - jött divatba a polgári lakásokban a fogadószoba, azaz szalon, ahol karácsonyfát állítottak, és így lett a fán lévő díszesen csomagolt csemege neve szaloncukor. Jókai még szalonczukkedlinek nevezte a szaloncukrot, ugyanis a cukorka neve a német salonzuckerl szóból ered. A szaloncukor az európai országok közül csak nálunk maradt hagyományos ünnepi édesség.

 

A karácsonyi képeslap története

Először az 1870-es években küldtek a maihoz hasonló üdvözlőlapokat. (Bálint napra már a 18. század közepétől postáztak képeslapokat.) A karácsonyi képeslapokat először gyerekek készítettek az iskolában, a legszebb kézírásukkal írták meg a lapokat, ezzel ajándékozták meg szüleiket. Kereskedők körében szintén szokás volt speciálisan díszített karácsonyi üdvözlőlapok küldése.

 Egy angol úriember, Sir Henry Cole nevéhez fűződik az első karácsonyi képeslap ötletének kivitelezése. Üzletember volt, de nagyon érdeklődött a művészetek iránt. 1843 decemberében nem maradt elég ideje, hogy személyes üdvözleteket írjon a barátainak, ezért úgy döntött, hogy üdvözlő kártyákat fog nyomtatni. John Calcott Horsley festő rajzai kerültek a kártyára: egy család, illetve jótékonykodást bemutató képek - így született meg az első karácsonyi képeslap. 1000 darabot nyomtattak belőle, és darabját 1 shillingért árulták.

Európában a színes nyomtatás fejlődésével, az 1870-es évektől terjedt el széles körben a karácsonyi képeslap. Az egyre növekedő forgalom miatt 1880-ban már a postahivataloknak fel kellett hívniuk a lakosság figyelmét arra, hogy időben - hetekkel karácsony előtt - adják postára képeslapjaikat, hogy azok időben megérkezzenek a címzettekhez. Ezzel egyidőben a karácsonyi képeslapok - egy német származású úriembernek, Louis Prangnak köszönhetően - egyre népszerűbbek lettek Amerikában is.


Karácsonyi jelképek

 

Angyalok

Az angyalok a Bibliában az Úr küldötteiként keresik fel az embereket, vagy dicsőítve állják körül az Úr trónját. A keresztény művészet az angyalokat kezdettől fogva ember (férfi) alakban jeleníti meg, antik római viseletben. Eleinte szárnyak nélkül, a 4. századtól jelennek meg a szárnyas angyalok, majd a késő reneszánsztól a szárny ismét eltűnik a vállukról. Az angyalok fejedelmei a hét arkangyal, a három legnépszerűbb: Mihály, Gábor, Rafael. Mihály az ítélkező, a gonosz legyőzője, a mennyei seregek vezére, a középkor harcias szentje. Névnapja szeptember 29-én van, az őszpontot vigyázza. Gábriel a hírhozó. Attribútuma a liliom vagy a jogar. Névnapja március 24-én van, a tavaszpontot vigyázza. Rafael a gyógyító és az őrangyalok elseje.

Gyertya

A Biblia alapján a Logosznak, a Világ Fényének szimbóluma, a keresztény szimbolikában Krisztus jelképe. A gyertya is megsemmisül, miközben fényt ad, miként az Üdvözítőnek is meg kellett halnia, hogy az embereket megváltsa. A gyertya a szentháromságot testesíti meg a láng, a kanóc és a viasz egysége folytán. A magyar néphit úgy mondja, hogy a mennyországban mindenkinek van egy égő gyertyája, ameddig az lángol, addig él az ember. A gyertya végigkíséri az embert az életen, a keresztelő alkalmával éppoly jelentős, szimbolikus szerepet játszik, akárcsak a születésnapi tortán, a haldokló mellett vagy a ravatalnál.

 

Háromkirályok
A 9. századtól Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak nevezték, s a három életkor, ill. a három, akkor ismert földrész - Európa, Ázsia, Afrika - szimbólumává lettek. (Boldizsárt sokszor mórnak vagy szerecsennek ábrázolták.) A napkeleti bölcseket, akiket a Messiás csillaga vezetett a gyermek Jézushoz, Máté evangéliuma említi. Ajándékaiknak jelképes értelme van: az aranyat mint földi királynak, a tömjént mint istennek és a halott bebalzsamozására szolgáló mirhát mint a keresztfán szenvedő embernek adták át Jézusnak. Ezekből az ajándékokból és a csillag követéséből hamar kialakult az a vélemény, hogy a látogatók mágusok voltak.

Jézus születése

A születés körülményeit Lukács evangéliuma beszéli el. A legáltalánosabb ábrázolásmód szerint a helyszín egy istállóként használt omladozó barlang Betlehem városának falain kívül. A Kisded jászolban vagy a földön fekszik. Ökör és szamár hódol neki, felette Mária imádkozik térdepelve, s látjuk elébe jönni a köszöntésére érkező pásztorokat. József rendszerint félrehúzódva, mogorván ül magában. A jelenetet a betlehemi csillag világítja meg. Az ökör és a szamár, akárcsak a barlang, jelképek. Forrásuk egy mózesi törvény, mely szerint tilos ökörrel és szamárral együtt szántani; a szamár tisztátalan állatként megfertőzné a tiszta ökröt. Az istállóban egymás mellé kötött két állat jelzi, hogy a keresztény vallás az ilyen jellegű tilalmakat eltörölte, valamint a Messiást nem csak a zsidók, hanem az egész emberiség szabadítójaként jelenik meg. A karácsonyi betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenc leleménye. Az Assisivel szomszédos Greccióban Ferenc felépítette karácsonykor a betlehemi istállót: eleven ökröt és szamarat állított bele, pásztorokat és zenészeket hozatott.

 


Pc őrület

 

 Tippek,trükkök a GTA:Vice cityhez

 

Ha mellényt akarsz venni az ammu-nationbe inkább menj el a Malibu Clubbal szemben lévő hotelbe és a bejárat előtti kis füves részen találsz egyet. Nem kell venned, megmarad a pénzed. (Nem mintha drága lenne, de azért sok kicsi sokra megy.)

A Vercetti ház tetején található egy helikopter. Azzal bármikor bárhova eltudsz repülni. A háztetőre a ház oldalsó lépcsőin tudsz felmenni. Vagy hátul mész be a házba, vagy a fő épületből kimész az oldalsó ajtón.

Az első küldetéseket ahol kaptad (Lawyer), azzal szemben van egy parkolóház. Annak a felső emeletén találsz fegyvert. Azt sem kell venned.

A Washington Beach-i rendőr kapitányság parkolójában találsz gránátokat. A repülőtér és a kikötő között lévő ház medencéjében találsz egy rakétavetőt.A kikötőtől a repülőtér fele az utcán találsz egy lángszórót. A Washington Beachen az egyik ház tetején találsz egy helikoptert. Ha össze van törve a kocsid és nem akarsz fizetni a javításért, állj be az egyik garázsodba és megjavul. Lehet épületeket venni és ezeknek a java nekünk hoz pénzt. Be lehet menni a Downtown-i stadionba 20 és 22 óra között. Ha megcsináljuk a 10 pizzásküldetést 150 lesz a max. életerőnk. Ha megcsináljuk a 12 rendőrküldetést 150 lesz a max. pajzsunk. Ha megcsináljuk a 12 mentős küldetést, akármeddig sprintelhetünk. Ha megcsináljuk a 12 tűzoltós küldetést nem fogunk megégni. Ki lehet rabolni a boltokat(A boltos fejére kell célozni). Minden összegyűjtött 10. rejtett csomagért fegyvert kapunk. Csináljátok meg a telefonos küldetéseket is, mert sok pénzt lehet vele keresni. Az Escobar reptér mellett a Katonák bázisán egy Apache helikopter van. A katonák ugyan lőnek ránk, de ezt el lehet kerülni úgy, hogy rendőrruhába öltözöl és egy rendőrkocsival mész be. Ha megveszed a Hajógyárat és az ott lévő versenyen nyersz, akkor 5000 vagy 6000 $-t kapsz és innentől már magától is gyűjti a pénzt. Az Autószalonnál be lehet nevezni versenyekre(nevezési díj is van!) és ezekkel lehet a legtöbb pénzt nyerni. Ha az itt lévő versenyen könnyíteni akarsz, akkor rakj eléjük egy buszt, te pedig motorral menj! A Malibu Club-bal lehet legtöbb pénzt gyűjteni. A sikátorok tele vannak fegyverekkel. A Four Iron nevű küldetésben a golfklub bejárata mellett van egy vashenger. Állj mellé kocsival aztán ugorj a kocsira, onnan a vashengerre, a hengerről pedig be tudsz ugrani a golfklub területére! Így nem veszik el a fegyveredet! Az Escobar reptér mellett van egy olyan épület, ahol van egy medence. Az ott lévő medencében egy rakétavető van elrejtve. A belvárosi motorbolt mellett, egy lépcső alatt van egy üzi. Minden megtalált rejtett csomagért 100$ jár. Amikor a filmstúdió küldetéseiből a fényképezőset csinálod, a helikopterrel a ház mögötti homokos parton szállj le! Ide nem jön hátra az FBI. A Love Juice nevű küldetés elején sportkocsival menj a célhoz, mert később üldözni kell a fickót! A második részében Mercedes-t helikopterrel szállítsd, mert úgy sokkal gyorsabb!

 


Cheats:

Élet:

PRECIOUSPROTECTION - teljes páncél
ASPIRINE - teljes egészség
ICANTTAKEITANYMORE - öngyilkosság

Fegyver:

THUGSTOOLS - összes "könnyű" fegyver
PROFESSIONALTOOLS - összes "közepes" fegyver
NUTTERTOOLS - összes "nehéz" fegyver
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS - mindenkinél fegyver lesz

Külső:

STILLLIKEDRESSINGUP - külső megváltoztatása
LOOKLIKELANCE - Lance külső
MYSONISALAWYER - Lawyer külső
ILOOKLIKEHILARY - Hilray King külső
ROCKANDROLLMAN - Love Fist tag külső (Jezz Torrent)
ONEARMEDBANDIT - Phil Cassidy külső
IDONTHAVETHEMONEYSONNY - Sonny Forelli külső
FOXYLITTLETHING - Mercedes külső
WELOVEOURDICK - Love Fist tag külső (Dick)
CHEATSHAVEBEENCRACKED - Ricardo Diaz külső
DEEPFRIEDMARSBARS - Tommy egy "fater"
CRTAINDEATH - Cigi a szájban

 

Autó:

WHEELSAREALLINEED - Kocsi nélküli kerekek
LOADSOFLITTLETHINGS - sportkocsi nagy kerékkel
PANZER – tank

TRAVELINSTYLE - repülő kocsi
THELASTRIDE - halottas kocsi
ROCKANDROLLCAR - limuzin
RUBBISHCAR - szemetes kocsi
GETTHEREFAST - Sabre Turbo
BETTERTHANWALKING - golf kocsi
AHAIRDRESSERSCAR - az összes kocsi piros
IWANTITPAINTEDBLACK - az összes kocsi fekete

 


 

Összeollózta : Marjanucz Konstantin 8.b

 


Riport Sándorfi Judittal, az iskola új matematika-számítástechnika tanárával

 

-Jó napot kívánok. Riportot szeretnék készíteni Önnel, ugye megengedi, hogy feltegyek pár kérdést?

·        Természetesen.

-Köszönöm. Az első kérdésem, hogy tetszik a tanárnőnek itt, Deszken?

·        Nagyon jól érzem magam.

-Boldogan jár be dolgozni?

·        Igen, egyelőre.

-Mi a kedvenc témaköre az informatikában?

·        Az Internet.

-Mi a hobbija?

·        A motorozás.

-Van családja?

·        Nincs, szabad vagyok, úgyhogy szabad a pálya.

-Van kedvenc csoportja?

·        Nincs, mindenkit egyformán szeretek.

-Meg van elégedve mindennel?

·        Nem, kevés a számítógép.

-Ha kapna pénzt, mit venne?

·        Új nyomtatót, meg gépeket.

-Köszönöm, hogy riportot készíthettem Önnel. További jó tanítást!

Török Zsuzsanna 7.b

 

Ez + az

Érdekességek, meglepõ tények minden témában

Tudtad-e, hogy

A tejcsokoládét Daniel Peter találta fel, aki aztán eladta az ötletét szomszédjának, akit Henri Nestlének hívtak…

 

Becslések szerint évente egymilliárd csigát szolgálnak fel a világ éttermeiben.

 

A világ leghosszabb gleccsere az Antarktiszon Lambert névre hallgat és 434 km a hosszúsága.

 

Évente több ember hal meg a dohányzás miatt, mint az AIDS, alkohol, autóbaleset, kokain, heroin és öngyilkosság miatt.

 

A Föld gravitációs mezője miatt fizikailag elképzelhetetlen lenne egy 15 000 méternél magasabb hegy. A valóságban ennek 60%-át sem érik el a legmagasabb csúcsok.

 

A legpusztítóbb és legtöbb emberáldozatot követelő szökőár az Atlanti-óceán keleti végén Portugália és Marokkó partjainál pusztított 1775-ben, amikor több mint 60 000 ember esett áldozatul.

 

Csokonai Vitéz Mihály rettenetesen szeretett aludni, a reggel hatkor kezdődő órákról rendszerint elkésett. A kialvatlanság miatt olyan mogorva és rossz kedvű volt, hogy tanárai kivételesen megengedte neki, ne vegyen részt az első órákon. Tizenkét éves korában elveszítette édesapját, ő lett a család legidősebb férfi tagja, így neki kellett eltartania édesanyját, öccsét és persze saját magát is. Magántanítványokat fogadott, amiért pénzt, esetleg kenyér, tűzifa vagy a ruhája mosatása járt. A diákjai rajongtak érte, gyönyörűen beszélt és írt. A diákcsínyek sem maradtak ki az életéből, iszogattak és pipáztak, pedig ez akkor sem volt megengedett.

 


 

 

Kos III. 21. -IV.20.

Ez nem a világmegváltó ötletek időszaka. Bármilyen erősnek érzed magad, kudarcot vallasz, mert a balszerencsés körülmények erősebbek nálad. Ha viszont óvatosan fogsz hozzá problémáid megoldásához, akkor szinte csodára leszel képes. Új társaságba kerülhetsz, ahol nyomban megtetszik valaki, de sajnos ez az érzelem nem kölcsönös. Az igazira decemberig kell várnod

 

 

Bika IV.21. -V.20.

A segítőkészségnek is van határa, ezért jól gondold meg, hogy kinek milyen szívességet teszel. Ez az időszak egyébként is nagy erőpróba elé állítja barátságaidat. A régi sérelmek felszínre kerülnek, s mindezt tetézheti egy kellemetlen pénzügyi vita. Hogy minél kisebb kár érjen, senkinek ne adj kölcsön semmit. Ha szakítasz a kedveseddel, gyorsan megvigasztalódsz mással.

 

 

Ikrek V.21. -VI.21.

Zűrös időszak, mert mindenütt kitör a veszekedés, ahol megjelensz, pedig senkinek semmi rosszat nem akarsz, csak éppen megmondod a véleményedet. Előzd meg tehát a bajt, tanulj meg hallgatni. Ám ez a módszer a suliban nem vezet célra, mert ott elvárják, hogy képességeidnek a legjavát nyújtsd. A kedveseddel ritkábban találkozol, de akkor jól megértitek egymást.

 

 

Rák VI.22. -VII.22.

A közös munkát és a nagy társaságot most nem neked találták ki. Idegesít a tömeg, és képtelen vagy (veszekedés nélkül) elviselni, ha utasítgatnak. Ennek oka egy romantikus szerelem, s talán az is, hogy belekezdtél egy komolyabb kondicionáló vagy szépségápoló kúrába, s nem akarod, hogy cukkoljanak. Nos, ha van benned elég kitartás, akkor az eredménnyel elégedett leszel.

 

 

Oroszlán VII.23. -VIII.22.

Fortuna szeszélyes. Pártodat fogja, ha valamilyen szellemi erőpróbára készülsz, hiszen az eszed úgy vág, mint a borotva. Viszont csúful cserbenhagy, ha ügyeskedve szeretnéd gyarapítani a zsebpénzedet, vagy ami még veszélyesebb, ha valamilyen nyaktörő mutatvánnyal akarsz bevágódni a kedvesednél. Nos, erre nem lesz szükséged, könnyebben célt érsz egy apró figyelmesség

 

 

Szűz VIII.23. -IX.22.

Vigyázz, mert kitörőben van a nemzedéki ellentét. Lehet, hogy neked születnek túlságosan szeszélyes ötleteid, különösen, ha a szobádat akarod átrendezni, lehet, hogy őseid vannak szigorú hangulatban, de mindig van valamilyen ok a vitatkozásra. Haveri körökben sem jobb a helyzet, ahol mindenki túlságosan okos és erős akar lenni, s ennek viharos veszekedés lehet a vége.

 

 

Mérleg IX.23. -X.22.

Nemcsak a barátaiddal és a szomszédokkal gyűlhet meg a bajod, hanem elromolhat (vagy elveszhet) a mobilod, állandóan lefagyhat a számítógéped, s jártodban-keltedben mindenféle zűrbe keveredhetsz. Persze ez az utóbbi a veszélyes, ezért légy óvatos a közlekedésben, és nagy ívben kerüld el link haverjaidat, valamint a zavaros helyzeteket. Némi vigasz, hogy pénz áll a házhoz.

 

 

Skorpió X.23. -XI.22

Biztos, hogy van erőd, tehetséged, tudásod, ahhoz, amit most elvállalsz? A lehetőségek valóban csábítóak, s ha rendelkezel az előbb felsorolt képességekkel, akkor kiemelkedő teljesítményekre vagy képes. Ellenkező esetben az önbizalmadat csorbító kudarc ér. Tarts tehát önvizsgálatot, mert mindenki más véleménye félrevezethet. Anyagi ügyekben ne közösködj a barátaiddal!

 

 

Nyilas XI.23 -XII.21.

A lehetőségeid jók, s már csak rajtad múlik, hogy miképpen élsz velük. Egy szerencsés fordulattal megoldódik zavaró problémád, kezd kibontakozni egy romantikus szerelem, de úgy, hogy a régi kedveseddel még nem szakítottál, és a szüleiden kívül is sokan segítenek megvalósítani a tervedet. Szedd tehát össze magad, és minden igyekezeteddel törekedj a célod felé.

Bak XII.22. -I.20.

Most a barátaidnál és a riválisaidnál van a labda, s legfeljebb a kispadról nézheted, hogyan küzdenek egymással.

 Ne akarj tehát pályára lépni, mert csak önmagadat égeted le. Kitűnő időszak viszont a tanulásra, zsebpénzed gyarapítására, még inkább arra, hogy belekezdj a testi-lelki kondíciódat erősítő gyakorlatokba. Hogy majd később ne vallj szégyent, ha pályára szólítanak.

 

 

Vízöntő I.21. -II.18.

Minden ügyességedre szükséged lesz, ha el akarod simítani a barátaid között kitört háborúskodást, vagy meg szeretnéd menteni az immár halódó kapcsolatodat. A jelek, sajnos, kedvezőtlenek, s már csak a te belátásodtól függ, hogy milyen mértékben strapálod magad. Gondjaidnak ezzel még nincs vége, mert anyagi helyzeted felett - nem a te hibádból - kezd beborulni az ég.

 

 

Halak II.19. -III.20.

Kisebb zűrök várhatók otthon, sőt még a suliban is. Szeszélyeiddel (és feleseléseddel) ne bosszantsd szüleidet, és ha kiestél tanáraid virágkosarából, akkor igyekezz minél előbb visszakapaszkodni. Ha barátságodat vagy szerelmedet túlságosan fárasztónak és céltalannak találod, akkor tegyél pontot a kapcsolat végére, mert ez mindkettőtök számára előnyt jelent


ARANYKÖPÉSEK

 

7. b osztály

 

 
Biológia:

 

-Mit jelent az élőlények függőleges elrendezése?

-Valaki a fán él, valaki a talajon.

 

-Ha a kolibri 30-80-szor csapkod a szárnyaival, akkor világít.

-A kolibri madárpókot eszik.

-A kolibrit madárcsóknak is hívják.

 
-A kolibri teste pikkelyes.

 

Földrajz:

-Mit nevezünk szorosnak? 

-Szoros, ahol túl sok falu van.

 

-Az alföldeket dombság alakította ki.

 

 
8. osztály

-Belgium vasúthálózata a legjobb a világon.

-Finnországban remek hely van az őserdőnek.

 

 

 

Viccek


-Mi az? Sötét és világít?

-Holló zseblámpával.

 

-Mi az, ami holtában is percenként négyet, ötöt fordul?

-Grillcsirke.

 

-Ritka, négybetűs női név, mi az?

-Béla.

 

-Mi a faltörő kos rémálma?

-A fotocellás ajtó.

 

-Mondja, mit szokott csinálni, ha nem tud elaludni?

-Számolok háromig, aztán már alszom is.

-Tényleg? Háromig?

-Igen, de van úgy, hogy fél négyig.

 

-Pisti, ne húzd a macska farkát!

-Én csak fogom, ő húzza.

 

-Egy ember összeverten betámolyog a kórházba.

-Magával mi történt? – kérdi tőle az orvos.

-Nekem jött egy hattyú.

-Egy hattyú?

-Utána megcsapott egy ufó.

-Hmm. Egy ufó?!

-Majd fejbe vágott egy angyal.

-És utána mi történt?

-Leállították a körhintát.

 

 

 

 


 


Harry Potter és a Főnix rendje

A Harry Potter és a Főnix rendje is ugyanúgy kezdődik, mint az előző négy történet. A varázslófiú a nyári szünetet az utálatos Dursley családdal tölti, a folytatás azonban közel sem a megszokott. A főhős összeütközésbe kerül két dementorral, akiket azért küldtek a muglik világába, hogy megtámadják az ifjút, akinek varázslatai és trükkjei sértik a varázslók világának szigorú szabályait. Harryt a Roxfortból való száműzetés, sőt varázspálcája eltörésének réme fenyegeti. A fiút a Főnix rendje gondjaira bízzák. Ezt a szervezetet kapkodva akkor hozzák létre jóindulatú varázslókból és boszorkányokból. A rend megfogadja, hogy legyőzi a halottaiból feltámadt Voldemortot, de ettől függetlenül Harrynek ismét ki kell állnia személyes próbáját is, anélkül, hogy pontos információi lennének arról, hogy mi is az igazi szerepe a történetben.

Az események gyors ütemben peregnek, s ha nem olvastad az előző epizódokat, akkor könnyen elkeveredhetsz a bonyolult szálak és a rengeteg szereplő világában. A hősök pedig ezúttal jóval komolyabb érzelmi életet élnek, mint az eddigi részekben, s ezek az érzelmek nagy jelentőségűek a történet fordulataiban. Feszültség keletkezik a három barát, Harry, Ron és Hermione között, miközben igyekeznek hozzászokni a felnőtt léthez és az ezzel járó felelősséghez.
Ezenfelül Harryt a történetben végigkíséri az érzelmeivel, indulataival való viaskodás, s nem utolsósorban meg kell birkóznia a Cho Chang iránt érzett szerelmével is.

Egyszóval most sem fogsz unatkozni, mert az írónő képes 766 oldalon keresztül lebilincselni a figyelmedet, sőt megalapozni a következő epizódokat is. Olvasd tehát figyelemmel ezt az izgalmas és fantáziadús történetet, és ha végeztél, várd türelemmel a következő részeket is! Jó szórakozást!

 

 

Meghalt Willy, a bálna

 

27 éves korában, másfél évvel azután, hogy visszaengedték a szabadba, meghalt a Szabadítsátok ki Willyt! bálnája, Keiko. A hattonnás gyilkos bálnával tüdőgyulladás végzett. A Szabadítások ki Willyt-Keikót Alapítvány igazgatója, David Phillips azt szeretné, ha Keikót a szárazföldön temetnék el.

Phillips azért támogatná a szárazföldi temetést, mert így Keiko csontvázát kiállíthatnák egy múzeumban, de mint mondta, egyelőre nem született még döntés. Gondozója, Dane Richards szerint Keiko hirtelen betegedett meg: „Levert volt és étvágytalan. Amikor ellenőriztük a légzését, kiderül, hogy kicsit szabálytalan... nem volt jól. Kora este aztán kimúlt.” „A gyilkos bálnák gyorsan elpusztulnak, nem tudtunk segíteni” – idézi a BBC az USA Állatvédő Ligájának szóvivőjét is.

A gyilkos bálnákhoz, más nevükön kardszárnyú delfinekhez tartozó Keikót több mint húsz évvel ezelőtt Izland partjainál ejtették rabságba, ezt követően bő egy évtizeden át kanadai és mexikói aquaparkok közönségét szórakoztatta, és valószínűleg a mai napig a show-biznisz világában tevékenykedne, ha nem őt választják az 1993-ban bemutatott Szabadítsátok ki Willyt! főszereplőjének: a filmben egy kisfiú visszaadja Willy szabadságát, és a megható történet hatására az emberek a valós életben is elkezdtek kampányolni Willy, azaz Keiko kiszabadításáért.

1998-ban Keikót végül visszaszállították Izlandra, ahol négy évet a szabad életre való felkészüléssel töltött. Tavaly július elején gondozói végre kivitték a nyílt tengerre a többi gyilkos bálna közé, de négy nap után visszatért. Az újabb kísérlet sikeresnek bizonyult: Keiko a norvég partokhoz úszott, ahol olyan népszerűségre tett szert, hogy inkább átköltözött egy távolabbi fjordba.

 

 

 

A GYŰRŰK URA - A KIRÁLY VISSZATÉR

A történet a befejezéséhez közeledik. Főszereplői útjuk végére érnek: de mielőtt megtudják, hogy sorsuk jóra vagy rosszra fordul-e, még várnak rájuk életük legnagyobb csatái. Gandalf a rohani Theoden király segítségével igyekszik harcra bíztatni Gondor urait. Szauron ostrom alá veszi Minas Tirthet, hogy végképp eltörölje a föld színéről az emberi fajt. Sosem hiányzott még ennyire a Király erős keze. Aragorn végre válaszol a hívásra, a kard összeforr, kirepül hüvelyéből, és harcba száll a hatalmas túlerő ellen.

Középfölde sorsa azonban egészen máshol fog eldőlni. A Gyűrűhordozó és hű barátja (vagyis Frodó és Samu) a Végzet hegyének borzasztó útjait járja. De minél közelebb kerül céljához, annál jobban húzza a Gyűrű szörnyű súlya.

A világ fölé boruló árnyék egyre nagyobb és egyre hidegebb...