DESZKALAP

2000/1.SZÁM

Tartalomjegyzék:

Iskolai hírek
Pofonofon
Ünnepeink, szokásaink
A természet
Viccek
Sztárok
Tudod e?
10parancsolat

Húsvéti hagyományok

Böjtölés

A húsvét előtti böjtnek legszigorúbb szakasza a nagyhét. Olajos ételeket ettek. Nagypénteken már tüzet se gyújtottak. „Kisgyermekkorunkban nagycsütörtökön pattogtatott kukoricát ettünk, vagy olajos paszulyt. Néhol halat sütöttek olajban. A kisgyerekeket a Konc vajdával ijesztgették, hogy ha megszegi a böjtöt, elviszi. A böjt ideje alatt nem lehetett bálozni. Az igazi mulatság húsvét napján következett, amikor végre felszabadultan dalolhatott és táncolhatott a fiatalság.”

Húsvét

A húsvét máig is élő két szokása az öntözés, locsolás és a tojásfestés. Az első a megtisztulás jelképe; a tojás egész Európában és Ázsiában a termékenység szimbóluma.

A húsvétot követő vasárnap jeles eseménye volt a komatál, vagy mátkatál küldése, mely főként a lányok között volt szokás, de adhatta fiú a lánynak, lány a fiúnak és fiú a fiúnak. Ekkor díszes terítővel letakart húsvéti tojással, kaláccsal, itallal megrakott tálat küldtek egymásnak, melynek átadása énekszó kíséretében történt. A komatálat küldők egymást testvérré fogadták és „ örök” barátságot kötöttek egymással .A lányok mátkának, a fiúk komának nevezték ezentúl egymást. A jó barátok egymásnak is készítenek komatálat.

Zöldség-járás

A húsvéti ünnepkörben a tavasz behozatalának szimbóluma volt a: zöldség-járás, mely a télkiűző, nyárhívogató felvonulások közé tartozik. Helyenként ma is szokásban van. A lányok a falu végén sorakoznak páronként kezet fogva, kezükben friss zöld ággal vagy virággal. A sor végén nagyobb lány a kapát

Rajki Renáta 8.o.

A deszki szerbek húsvéti szokásai

Jézus Krisztus feltámadása a legnagyobb ünnep, melyet a szerbek a Maros mentén ünnepeltek és a mai napig is megünnepelnek. Az ünnephez a templomi szokásokon kívül sok népi szokás is kötődik. A húsvét egy ünnepsorozat, amely a héthetes böjttel kezdődik.

A héthetes böjt a "tiszta hétfő" napján vette kezdetét. Ez volt a nagytakarítás napja. A böjt hatodik hetére eső ünnep a Lázár szombatja a "Vrbica". Ezen a napon a templomokban rügyező fűzfavesszőket szentelnek, majd ezt követően körmenetet tartanak. A körmenet alatt Lázár - szombati dalokat énekelnek. Ezt az ünnepet tulajdonképpen a gyerekeknek szentelik. Régen ezen a napon új ruhákba öltözve kísérték őket a templomba. Az ott kapott fűzfavesszővel "megsuhintották" őket csupa jókívánság kíséretében. Hazatérve a fűzfavesszőket az ikon mögé tűzték, hogy áldást hozzon a házra.

Nagypénteken a háziasszonyok tojásokat festenek. A tojás a természet és az élet megújulásának szimbóluma. Ez az egyik legszebb és legörömtelibb szokás mely mind a mai napig fennmaradt. Deszken a tojásokat hagymahéjjal színezték, de a festés előtt olvasztott viasszal rajzoltak rájuk.

Nagyszombaton hajnali misét tartanak, valamint ezen a napon teszik meg az utolsó ünnepi előkészületeket. A hosszú és szigorú böjtöt követően sonkát főznek, kalácsot sütnek. A húsvét másnapja vendégeskedéssel telt. A násznagyot és a házból férjhez ment lányt, testvérét látogatták meg és ajándékba kalácsot vittek.

Különösen érdekes esemény volt a lánylocsolás. Ezt a szokást a Bánátnak ezen a részén a szerbek a magyaroktól vették át, azonban már nagyon régóta a legszebb és legismertebb szokássá vált. A legények reggel szerb vászonból (bez) készült törölközőkkel díszítették fel a fiákert és természetesen a lovakat is. Zenészek kíséretében mentek a lányos házakhoz locsolkodni.

Harmadnap az emberek kimentek a temetőbe, mert ezen a vidéken fennmaradt az a megható szokás, hogy a festett tojásból a temetőbe is visznek az elhalt ősök sírjaira.

Gyukin Adriána 8.o.

JELES NAPOK

Január 6. Vízkereszt, a farsang kezdete

A bálok, mulatságok ideje ez, mely a nagyböjt kezdetéig tart (negyven nap húsvét előtt). A farsang legjellemzőbb eseményei az álarcos, maskarás alakoskodás. Ez a népszokás Magyarországon már a középkorban elterjedt. A farsang ideje alatt Mohácson a legélőbb hagyomány a busójárás. Ilyenkor égetik el a rongyból készült kiszebabát, mely a telet jelképezi.

Március – április: húsvét

A húsvéti népszokások közül legelterjedtebb a locsolkodás. Régen vödörnyi vízzel öntötték nyakon a fiúk a lányokat. A kölnivel, szódásüveggel locsolkodó fiúk vidám verssel is kedveskedtek.


Messze földön jártam

szép harmatos reggel,

aranytündér kútvizéből

vizet merítettem.

Aranytündér kútvizével

öntözgetni járok,

olyan szagos, mint a rózsa,

gyertek ide lányok!


Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja.

A gyümölcsfa és a szőlő oltásának ideje.

Április 1. Bolondok napja.

Tréfálkozások, jókedvű beugratások napja. Maradtak ránk feljegyzések, melyek szerint már az ókori görögök szenteltek egy napot a nevetés, a jókedv istenének. Európa szinte minden országában megtartják a vígasságok napját. Franciaországban például április elsején úgy viccelik meg egymást az emberek, hogy kis halfigurát akasztanak szétszórt és figyelmetlen ismerőseik hátára. Spanyolországban december 28-án tréfálják meg egymást. Magyarországon a legtöbb iskolában április elsején „fordított napot” tartanak. A tanárok beülnek a padokba, a diákok tanítanak.

Április 22. A Föld napja

Világméretű környezetvédelmi nap. Magyarországon 1990 óta rendezik meg. Célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezet védelmének fontosságára.

Április 24. György napja.

A Szent György napi hiedelmek a római pásztorünnephez kapcsolódnak .A nép tavaszkezdő napnak tartja .Ekkor hajtják ki először az állatokat a legelőre és fogadják fel a pásztorokat.

A magyar néphit szerint Szent György napja a boszorkányok és a gonoszjárók napja. A kerítésajtókra tüskés ágakat vagy nyírfaágakat tűznek ezen az éjszakán, hogy a rontást távol tartsák.

Május 10. Madarak és fák napja

A természet szeretetének és védelmének fontosságáról emlékezünk meg ezen a napon. Párizsban az európai államok egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelmére. Az egyezmény aláírói között volt Magyarország is.

Pünkösd

A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep. A tavasz ünnepének régi szokása őrződött meg a pünkösdölésben.

Május első vasárnapja: anyák napja, ez egy meghitt ünnep, melyet a szeretet melege hat át.

Anyák napja felvirradt, erre vártunk régen.

Vígan süt a kedves napja odakinn a réten.

Szedjük színes csokorba, ami jót kívánunk,

Édesanyát köszönteni most elébe álljunk!

Király Andrea 5.bDiákcsemegézzünk 3

            Ezt a versenyt idén rendezték meg harmadik alakalommal, melyen a deszki iskola tanulói is részt vettek, név szerint: Antóni Zita, Novkov Rátkó és Péter Nikolett. A kísérőnk Zadravecz Edit tanárnő volt.

            A verseny 9 órakor kezdődött a mórahalmi közösségi házban. Ott egy terembe vezettek minket, a verseny első helyszínére. Ott minden versenyző egy tollat és egy jegyzetfüzetet kapott, „Diákcsemegézzünk 3” felirattal. Első feladatunk az volt, hogy a csapat tagjai közül egy embernek be kellett mutatni iskoláját az iskolaújsággal együtt. Az újságot pontozták, mi nem vittük magunkkal, de a feladatot megoldottuk.

A második feladat: Szintén egy embernek a faluját kellett bemutatnia „Miért szeretem a falumat?” címszó alatt. A csapat tagjai szintén engem választottak a feladat megoldásához. Akik vállalták a feladatot egy másik terembe mentek. Addig a többiek V. Fekete Sándor újságírónak tehettek fel kérdéseket az újságírással kapcsolatban. Eközben minket a közösségi ház folyosóján fotóztak. A fotók sorrendjében kellett nyilatkoznunk. A fotó és a nyilatkozat a Délmagyar pénteki számában jelent meg. Ezután visszakísértek minket a többiekhez 12 óra körül ebédelni mentünk. Még ebéd előtt megtudtuk a következő feladatot, ami ez volt: Témát választottunk. Az utcán járó-kelő emberekkel riportot kellett készítenünk a kiválasztott témáról. Mi a 220. 000. 000 Ft-ról érdeklődtünk, amit a helyi iskolára fognak fordítani. Sok emberrel sikerült beszélnünk. Persze, nem mindenki állt velünk szóba, de azért nem adtuk fel. Végigjártuk az utcákat, bementünk a boltba, parkba. Két órakor értünk vissza az eredményhirdetésre. Beszélnünk kellett arról is, hogyan sikerült teljesíteni a feladatot. Helyezést nem értünk el, hisz, mint már említettem, az iskolaújságot pontozták.

            Azért nem keseredtünk el, mert tudtuk, hogy nem a győzelem a fontos. Nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük, a versenyt jövőre is megrendezik.

Színház

Az indulás egy kicsit sokáig tartott, de végül is odaértünk a színházba. Bementünk, helyet foglaltunk és vártuk az előadást.

Hirtelen leoltották a villanyt, és valami ijesztő dübörgés hangzott el a színpadról. Egyszer csak egy lányt lehetett látni, amint éppen fekszik. Később a hangját is lehetett hallani, amiből erős érzelem áradt .Ezután félelmetes jelenet következett. Sirkán, a leggyorsabb tigris megölte a falu összes lakosát, kivéve egy kisfiút, kinek neve: Maugli. Ő meg tudott menekülni. Később eljutott a farkasokhoz, akik testvérükké fogadták

Közben megjelent Balu, aki felnevelte Mauglit. Nem lett belőle valami rendes fiú, de bátor és jószívű volt. Elkezdődött a fiú első és utolsó tanítási napja, ami nem volt valami fegyelmezett óra. Maugli sokat elégedetlenkedett, ezért Balu és Bagira tanakodtak, hogy mekkora pofont adjanak neki.

Eztán sajnos Balu megöregedett és el kellett mennie, ez volt a legszomorúbb jelenet.

Maugli találkozott Tunával, összebarátkoztak egymással, s a lány megértette a fiúval, hogy ő is ember.

Maugli megölte Sirkánt.

A vége pedig az volt, hogy Maugli és Tuna között szoros kapcsolat alakult ki.

Sajnáltam hogy vége, de muszáj volt, hazamennünk.

Beindul a pofonofon

Először is, elő a régi elvvel!

Először üss, és utána nyelvelj!

Így a tuti hatás nem marad el.

Egy jó ütés csodákra képes

Kitüntetés, csillagokkal ékes.

Hálás lehet az, kit Balu nevel.

És laposra ver!

Ha beindul a nagy pofonofon,

Ketten osztozunk a pofonokon:

Én adom, és te állod majd!

Ha beindul a nagy-nagy pofonofon

S kinő egy új nagy púp a kobakodon,

Ne bánd, csak a féltés hajt!

Ha cseng a fül, és fáj az arc a szájnál,

Valószínű, hogy valamit elhibáztál,

És szól a pofonofon nem totojáz.

Van itt pofon picike, mint a masni;

Szolid horog, lendületnyi tasli,

És a balegyenes, ami megmagyaráz.

És gatyába ráz!

Ha beindul a nagy pofonofon,

Ketten osztozunk a pofonokon:

én adom, és te állod majd!

Ha beindul a nagy-nagy pofonofon,

S kinő egy új púp a kobakodon,

Ne bánd, csak a féltés hajt!

Nincs mit ints! Megy a bal!

Egy nagy mancs betakar.

Mint egy pincspofa, belapul az orr

És akkor Szán is már Balu tán,

ám a nagy bal után

Megy, sőt száll a szélben a jobb!

Hidd el, hogy a jobb mint bal sose jobb,

A bal úgy jobb, ha csavarod,

De legjobb az, ha nem te kapod.

A jobb jobb mint a bal, ami sose jobb.

A bal jobb, hogyha jobbodba csavarod,

De legjobb mindig az, ha nem te kapod!

Ha beindul a nagy pofonofon,

Ketten osztozunk meg a pofonokon:

Én adom, és te állod majd!

Ha beindul a nagy-nagy pofonofon,

S kinő egy új púp a kobakodon,

Ne bánd, csak a féltés hajt!

Ha ütni kell, ne érd be eggyel!

Ha tűrni kell, tűrj jó kedvvel!

Vagy így, vagy úgy, azt ne feledd el,

Vitázni kár egy izmos medvvel!

Kár vitába szállni, kár vitába szállni, kár!A barátnőim és az én erdőm

A világon több ezer erdő van. Sajnos ma már egyre kevesebb. Nekem és a barátnőimnek az itt Deszken található Micsurin néven ismert kiserdő tetszik nekünk a legjobban.

A Micsurin nevet egy bolgár kertészről kapta. Ebben a kiserdőben található többféle madár: vadkacsa, fácán, harkály, bagoly, cinege, vadászsólyom. Télen a határból behúzódnak az erdő rejtekébe, és élelmet keresnek az őzek és a nyulak. Ritkán, de előfordul egy-két tölgyfa is. Most a különösen sok eső miatt a belvíz megemelkedett, és az erdő egyik felében így kialakult egy kis tó. Régebben mikor ilyen csapadékos volt az idő, akkor előfordult már ilyen.

Egy-két horgász beledobált kárászt, amely elszaporodott és horgászni is lehetett. Mi a barátnőimmel télen nagyon sokat játszottunk itt, sokat barangoltunk. A befagyott jégen csúszkáltunk.

Sajnos most nem tudunk barangolni, sétálni, mert sok a víz és a szemét. Még mindig vannak olyan emberek, akik lusták a szemetesbe elvinni a szemetet, inkább az erdőbe dobják. Ami a környezetet nemcsak elcsúfítja, hanem szennyezi is.

Reméljük leírásunk alapján nektek is megtetszett a Micsurin erdő. Nagyon szép lenne, ha mindenki egyformán vigyázna rá!

Kiss Nikolett 5.a.

Török Rita 5.a.


Sztárválasztás:

a győztesek 1999-ben

A LEGJOBB MAGYAR VIDEO

1. Animal C. -   Csak karácsony

2. V-tech -                 Nem szabad sírni

3. VIP -                      Keresem a lányt

4. Venus -                   Régi nyár

5. Baby S. -                 Szeresd a t.

6. Bery -                     Mondd hány évig ?

7. ShyGys -                 Vágyom rád

8. VIP -                      Tedd meg velem

9. Irigy H. -                 Kanbuli

10.Sub Bass M. -          Nincs nő ...

A legjobb magyar énekes

1.     Bery

2.     Ákos

3.     Kozsó

4.     Előd

5.     Sub Bass Monster

6.     Kefír

7.     Rácz Gergő /V.I.P.

8.     Alex /V.I.P.

9.     Szolnoki Péter /Bon Bon

10.   Pain

 

A LEGJOBB MAGYAR ÉNEKESNŐ

1.    Zsuzsa / Venus

2.    Erica C.

3.    Auth Csilla

4.    Orsi

5.    Ágnes

6.    Garbi

7.    Cserháti Zsuzsa

8.    Nika

9.    Betty Love

10. Fatima

A LEGJOBB MAGYAR EGYÜTTES

1.    VIP

2.    V-tech

3.    ShyGys

4.    Picasso Branch

5.    Baby Sisters

6.    Ámokfutók

7.    B. Boys

8.    Bon Bon

9.    Kozmix

10. Irígy Hónaljmirigy


 

A LEGJOBB MAGYAR SLÁGER

1.    V-tech        - Nem szabad s.

2.    VIP             - Szükségem van

3.    Bery            - Ébredj velem

4.    ShyGys       - Vágyom rád

5.    VIP             - Tedd meg velem

6.    Baby s.       - Szeresd a ...

7.    TNT           - Sírni tudnék

8.    Picasso B.   - Belehalok ...

9.    Venus         - Régi nyár

10. Jazz+Az -   Hello édes !

A LEGJOBB KÜLFÖLDI SLÁGER

1.    Five - Keep on moving

2.    Backstreet B. -Larger...

3.    Eiffel 65 - Blue

4.    Britny S. - Baby

5.    Backstreet B. - I won’t

6.    Britny S. - Crazy

7.    Ricky Martin - Livin

8.    Eiffel 65 - Move...

9.    Boyzone - Elying

10. Kelly Family - Mama

 

A LEGJOBB

KÜLFÖLDI

VIDEO

1.    BSB            - Larger Than ...

2.    Five            - Keep on ...

3.    Britney S.    - Baby ...

4.    Britney S,    - Crazy

5.    BSB            - Show me the

6.    Eiffel 65      - Blue

7.    Five            - If ya gettin!

8.    Geri Halliwell - Lift me ...

9.    Ricky M.     - Livin ‘ la ...

10. Kelly Family - Mama

A LEGJOBB

KÜLFÖLDI

EGYÜTTES

1.    Back street Boys

2.    Five

3.    Eiffel 65

4.    Scooter

5.    Westlife

6.    Kelly Family

7.    Vengaboys

8.    Touché

9.    TLC

10. Boyzone

 

A LEGJOBB KÜLFÖLDI

ÉNEKESNŐ

1.    Britney Spears

2.    Christina Aquilera

3.    Celine Dion

4.    Cher

5.    Mariah Carey

6.    Whitney Houston

7.    Madonna

8.    Patricia Kelly

9.    Shania Twain

10. Ann Lee

A LEGJOBB KÜLFÖLDI

ÉNEKES

1.    Ricky Martin

2.    Enrigue Iglesias

3.    Dj Bobo

4.    Lou Bega

5.    Sasha

6.    Will Smith

7.    Nick Carter

8.    Robbie Williams

9.    Roman Keating

10. Tarkan


Tudod-e ?

1., Tudod-e mi a farmer eredeti színe? (barna)

2., Tudod-e ki hajózta először körül az egész Földet? (Ferdinánd Magellán)

3., Tudod-e mi a vasparipa? (vonat)

4., Tudod-e milyen élőlény repült elsőként a világűrbe? (kutya)

tudod-e mi volt a neve? (Lajka)

5., Tudod-e miből készültek az első tükrök? (fémből, bronzból, rézből)

6., Tudod-e mióta hordunk cipőt? (I. e. 2500 körül már hordták a cipőt)

Marjanucz Bianka 5.a.


Hasgörcs

Nyelvészkedés:

- Apuci, miért hívják a nyelvet anyanyelvnek?

- Hát gondolj csak bele kisfiam, ki szokta otthon a legtöbbet használni.

Csodagyerek:

- Hát ez hihetetlen! Kis úr ,a maga kisfia újságot olvas.

- Ugyan dehogy! Hiszen még csak 4-éves, nem jár iskolába, keresztrejtvényt fejt.

- Milyen az albán egyenruha?

- ???

- Egyen ruha, a többi nézi....

- Miért teszi a rendőr a TV-mellé a biciklijét?

- ???

- Ha elmegy a kép, tudjon mivel utánamenni- Miért görbe a sas csőre?

- ???

- Ha részegen repül, ne álljon bele a fába!


- Miért szereti a hiéna a Heavy Metált?

- ???

- Mert jó DÖGÖS zene!- Mi lesz ha keresztezed a kobrát a kukaccal?

- ???

- Nem tudom, de leszoksz a cseresznyéről!

-

Melyik a kacsák kedvenc tánca?

- ???

- A Ka - csa - csa - csa!- Bérlet nélküli medve?

- Jegyesmedve!

- Mit mond az analfabéta macska?

- ???

- Mi a ú!


- Mi lesz ha keresztezed a tonhalat a bálnával?

- ???

- Tonnahal!

Dobránszki Zoltán 5.a.

Papucs

Tanyai asszony mondja az urának.

- Hozzék kend nekem a szögedi

vásárból egy pár piros papucsot!

A gazda visszaérkezik, az asszony kérdi:

- Hozott-e kend nekem piros papucsot?

A gazda feleli: Nem hoztam, mert azt mondták, hogy a szögedi papucsnak nincs párja ,nöked mög két lábad van.


Diák-tízparancsolat

1. Ne kívánd tanárod halálát, segíts neki, hogy ő maga kívánja azt!

2. Ha az osztálytársad véletlenül tanulni kezd, az még nem ok arra, hogy te is úgy cselekedj!

3. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Halaszd holnaputánra, mert addigra már nem lesz fontos!

4. A lustaság már fél egészség!

5. Az a feladat, amely nem oldódik meg magától 30 nap alatt, nem érdemli meg, hogy foglalkozz vele!

6. Az iskola nem kocsma, hogy egész nap ott légy!

7. A tanulás nemesíti az embert, de a társadalomnak nincs szüksége nemesekre!

8. Aki nem tanul, az nem hibázhat, aki pedig nem követ el hibát, az megérdemli a jutalmat!

9. Mindenkinek van valami hobbija, de nem feltétlenül szükséges, hogy a tanulás legyen az!

10. A tanulás nemesíti az embert, de a pihenés se ölt még meg senkit!

8. osztály!


Cross-Word

Across

1.This country is in the south-west of Europe .It stars  with „S”.

2. This country is in the south-east of Europe .It stars with  „G”.

3. This country is in the United Kingdom. It stars with „E”.

4. This country is in the south-west of Europe. It stars with „P”.

5. This country is in the south-east of South America. They speak Spanish.

6. This country is in the north of the United Kingdom.

7. There are three  countries here .It stars with „B”.

8. This country is in South America. They speak Portuguese.

9. This country is in the south of Europe .It stars with „I”.