Március 15.

 

 

„A március Petőfi - hónap,

ha süt a nap, ha fú a szél,

ő ragyog itt a napsütésben,

s a szél szavában ő beszél,

s ha égzengéssel, villámfénnyel

ránk tör a tavaszi vihar,

mintha a szélvész kürtszavában

harsogna a Nemzeti dal.

 

Nincs március Petőfi nélkül,

idő és költő egybeforrt,

benne sűrűsödött, benne robbant

mind, ami forralta a bort,

az ő szavára várt a nép és

élesítette a kaszát,

abban a dicső márciusban

ő jelentette a Hazát!”

Nincs szabadság Petőfi nélkül,

ő égette szívünkbe, hogy

több a szabadság, mint az élet.”

(Várnai Zseni: Petőfi márciusa)

 

„Áldott legyen emléke a
Márciusi ifjúságnak!
Kibontották összegöngyölt
Zászlaját az igazságnak.
Minden szavuk égzengés volt,
Végig dörgött hazánk felett…
Koporsói mély álmából
Fölkeltette a nemzetet.

 

Áldott legyen emléke a
Márciusi ifjúságnak!
Virág termett a nyomukban,
Mint a meleg napsugárnak.
Fönn lengették a lobogót,
Egy csöpp vér se hullott rája…
És kihajtott egy nap alatt
A szabadság rózsafája.

Áldott legyen emléke a
Márciusi ifjúságnak!
Az érzések, gondolatok,
Mint a sasok, szállva szálltak.
Föl az égbe, le a földre,
Eget – földet csókolgatták…
És leverték egy kis dallal
A sajtónak vas lakatját.

 

Áldott legyen emléke a
Márciusi ifjúságnak!
Madárdalos, friss tavaszt fútt
Ormaira Ős Budának.
Fölpattant a börtönajtó,
Hullott a lánc összetörve…
Dicső nevük’ haló poruk’
Dal övezze, virág födje!
(Pósa Lajos: A márciusi ifjúság)

 

Függetlenség! Ez a jelszó,
És szabadság a nagy cél:
Teljes független szabadság,
Nem kell semmi, ami fél.
Zárt üvegházban tengődve
Szabadság nem tenyész:
Élet vagy halál jöjjön ránk,
Csakhogy légyen egy egész

 

Zászlónkon a függetlenség,
Az fog élni, aki küzd.
Fel, fel a szent küzdelemre!
A sorompó nyitva áll:
Egy a pálya, egy a végcél:
Dicső élet, vagy halál.

 

"Mit kíván a magyar nemzet?

Legyen béke, szabadság és egyetértés

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten
3. Évenkénti országgyűlést Pesten
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben
5. Nemzeti őrsereget
6. Közös teherviselést
7. Úrbéri viszonyok megszűntetését követeljük
8. Esküdtszéket, képviseletet egyenlőség alapján
9. Magyar Nemzeti Bankot
10. A katonaság esküdjék meg a magyar alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk
11. A politikai státusfoglyokat bocsássák szabadon!
12. Legyen Unio Erdéllyel!

 Egyenlőség, szabadság, testvériség!