Idézetek esküvői meghívóba

 

 

„Mindig van egy kis
őrültség a szerelemben.
De mindig van egy kis
Okosság is az őrületben.”
F. Nietzsche


„Köszönöm, hogy te vagy.
Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e
Világtalan világ,
Köszönöm, hogy kezed
Kinyújtottad felém,
S árnyául elfogadtál sugárzó
életednek…”
Móra Ferenc: Aranykoporsó


„… De azt hiszem, most van itt
a perc,
hogy fogd a két kezem,
ez kell nekem,
Mert, ha itt vagy velem
A szívem megpihen.

Most először mondom el,
Most hinned kell nekem,
Legalább te maradj itt velem
Annyi minden változik,
S nem biztos semmi sem,
Legalább te legyél az nekem.”
Demjén Ferenc


„Keresek egy tökéletes párnát.
Azt hiszem, valahol a tied
mellett van.”
Ashleigh Billiant


„Legyen benned szeretet
mindenki iránt, senki sem más
mint a többi.”
Rámakrishna


„A jó asszony az ura fejének a
koronája…”
Reymont


„A legszebb szerelem se jut el
Messzire, ha csak nézik
Múlását.
Dédelgetni kell, mint egy
Kedvenc gyermeket”
Alain


„A Mindenható arra
teremtette a nőt,
hogy méltó párja legyen a
férfinak.”


„Mérlegelni, aztán menni.”
Moltke


„Egyetlen dolgom e földön a szeretet.”
Victor Hugo


„Szeress míg csak szeretni tudsz.”
Freiligrath


„…a nő a férfi számára
minden, mert a végességet
ajándékozza neki.”
Kierkegaard


„..aki szeret, azt viszont is szeretik.”
Fontane


„Friss daloló szerelemmel
elodbe
Vonszolom ifjú szívem s
Kacagok-
Öltsd a karomba, hej, öltsd a
Karod,
S hagyd a kezed a kezembe
örökre”
József Attila


„Szerelmünk olyan, mint a
ködös eső,
mely lágyan szitál- de
megárasztja a folyót.”
Afrikai közmondás


„Fa leszek, ha fának vagy
virága.
Ha harmat vagy: én virág
Leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár
vagy…”
Petőfi Sándor


„Az ember ezért elhagyja
anyját és apját
feleségéhez csatlakozik,
s a kettő testben egy lesz.
Úgy hogy már nem ketten
vannak,
hanem csak egy test.
Amit tehát Isten egybekötött,
ember szét ne válassza.”
Márk 10, 6-9


„… két boldog szerelmes
Kis kunyhóban is megfér.”
Schiller


„… ha a boldogságunk van,
mindenünk van; ha pedig
nincs meg, mindent elkövetünk,
hogy megszerezzük.”
Epikurosz


„Nem tudom, mi voltam eddig,
Ámde azt sem, mi leszek;
Tőled függ, hogy sötét árnyék
Vagy fényes sugár legyek.”
Petőfi Sándor


„A szerelem gyönyörűséges virág,
de meg kell lennie bennünk a kellő bátorságnak,
hogy irtózatos szakadék szélén szedjük.”
Stendhal


„Szerelem: meghódítani, bírni
és megtartani egy lelket,
amely annyira eros, hogy
fölemel bennünket s annyira
gyönge, hogy éppoly szüksége
van ránk, mint nekünk őreá.”
Paul Géraldy


„Tudom azt, hogy a világra
Egy nap süt le melegen,
S ez a nap nem fönn az égben,
Hanem lenn a szív mélyében
Van, s e nap a szerelem.”
Petőfi Sándor


„Boldogság az élet egyetlen értelme,
ha nincs boldogság,
a lét ostoba és keserves kaland.
Santayana


„Sokkal joibban vagyon dolga
az kettőnek,
hogynem az egynek.”
Prédikátor könyve 4:9


„Dolgos ember, nyelves asszony,
megszerzi magának akár a fél világot.”
Reymont


„Szeress nagyon, hogyan, tudod
Te jól azt,
Mint Nap a havat, amit magába
olvaszt.”
József Attila


„A szerelem olyan bűn,
amelyben nem lehetünk meg
cinkostárs nélkül.”
Baudelaire


„Nagyon kevés szeretőnek lenni.
Nagyon sok szerelmesnek lenni.”
Paul Géraldy

„De most megjártad, kedves, most az egyszer.
Ezüsthálóval foglak meg, nem menekszel.
A csillagos ég hálójába foglak,
Nekem fogadsz szót, meg a csillagoknak.

Az volt a veszted, mind a kettőnk veszte,
Az a csillagos júniusi este….

….Csak a csillagok voltak és mi ketten!
A csillagok közt szálltunk! És ijedten
és görcsösen fogtuk egymás kezét.”
Nadányi Zoltán


„A szerelem buzgó megfeledkezés mindenrol, ami rajta kívül van.”
Victor Hugo


„Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket.”
Charlotte Brontë


„… a szerelmes
Csillagot hordoz szemében:
Annak nincs sötét s homály;
Bár bolyongjon éj felében,
Kedvesére rátalál.”
Vörösmarty Mihály


„Hazugság, mit tartanak közönségesen,
hogy házasságban megszűnik a szerelem!”
Petőfi Sándor


„A szerelem a lélek selyme,
a szív bársonyvirága,
melynek magvát minden szívben
elültette a teremtés,
de amely csak minden ezredik szívében
érik meg igazán pompázó virággá.”
Rabiranath Tagore


„Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
a tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg.”
William Shakespeare


„… a szerelem olyan, mint a fa:
magától növekszik,
mély gyökeret ereszt egész valónkba,
és gyakran tovább zöldül a szív romjain.”
Victor Hugo


„A szerelemnek még bolondsága is
nagyobb bölcsesség, mint a
filozófusok minden tudománya.”
Jókai Mór


„Az olyan parányi teremtményeknek,
amilyenek mi vagyunk,
a mérhetetlen teret
csak a szeretet teszi elviselhetővé."
Carl Sagan„Semmi sem rendezettebb, mint az,
amit a szeretet rendez el, és
semmi sem szabadabb, mint
amit a szeretet köt össze.”
Chiara Lubich


„Veled boldog vagyok,
Veled szelíd vagyok,
Veled erős vagyok,
Veled nyugodt vagyok,
Veled mindig mosolygok,
Veled én, énmagam vagyok,
Nincs többé olyan, hogy nélküled,
Tervem és jövőm van veled.”
Balzac


„A hirtelen támadt szerelem,
amely házasságot indít, igazgyöngy,
gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb
művész csiszolt, kincs, amelyet a szív
legmélyén kell elrejteni.”
Balzac


„Így kéz a kézben
Mi eddig szerelem volt, törvény már.”
Zorán


„Kezemet nyújtom
Kérlek, ismerj fel
Értsd meg, amit mondok
Kérlek fogadj el
Ha nálad lesz egy kérdés
Nálam biztos lesz egy válasz
Ha választanod kell
Kérlek, engem válassz.”
Ákos


„Nélküled, mint az olló egy fele
- van árvább ennél?
Suta a sorsom: hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél?
Csak párban, mint a láb,
úgy mehetek tovább!”
Illyés Gyula: Nélküled


„Minden parázs hideg hamu
minden szó néma tátogás.
Nem kellenek szavak
Elég egy összevillanás
Még az se kell
Elég ha vagy.”
Kepes Géza: Elég


„... Szeretni annyi, mint vállalni a legnagyobb kockázatot.
Jövőnket és boldogságunkat adni valaki kezébe.
Engedni, hogy kétkedés nélkül bízzunk valakiben.
Elfogadni sebezhetőségünket.
Én pedig szeretlek.”
Helen Thomson


„Ölelj át két karoddal,
E világban nélküled eltévedek.
Szeress, óvj, bátoríts hiteddel
S örökké veled leszek.”
Ormai László Csaba


„Szeretni valakit,
az több mint egy erős érzés-
az döntés, ítélet és ígéret.”
Erich Fromm


„Nem érti szív, nem érti elme sem,
hogy mint szeretlek, én szerelmesem.”
Kosztolányi


„Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden.”
T. Tolis


„Hogyha szeretsz add a kezed
És ne kérdezd, hogy ki vezet
És ne kérdezd, hogy hova megyünk
Csak azt kívánd
Örökre együtt legyünk!”
Love story


Páros:

„Az élet rögös útján nekünk találkozni kellett,
hogy hitben, szeretetben éljünk mi egymás mellett.
Fogd meg hát kezemet, és én Veled megyek,
reád bízom magam, mert nagyon szeretlek."

„Megfogom kezedet, s megígérem Neked,
hogy az élet rögös útján végig elkísérlek.
Boldogok leszünk, hisz én is szeretlek,
amíg szívem dobogni fog, hozzád mindig hű leszek."


e-mail

websas.hu