Általános Információk

 

 Mi is az a Junior Achievement®?

A Junior Achievement® egy non-profit szervezet, amelyet Horace Moses úr alapított 1919-ben az Egyesült Államokban. 1982-ben megalakult a Junior Achievement International, amely azért felelős, hogy a JA programok minél több országba eljussanak. A Junior Achievement a legrégibb, legnagyobb és a leggyorsabban fejlődő nem profit-orientált oktatási szervezet, amit az is bizonyít, hogy mára a JA programok 98 országban megtalálhatók és évenként a világ több, mint 2,5 millió diákja számára teremtik meg azt a lehetőséget, hogy megismerhessék a gazdasági élet sajátosságait.

Mi is az a Junior Achievement® Magyarország?

A Junior Achievement® Magyarország Alapítványt üzletemberek egy csoportja hozta létre 1993-ban. Az Alapítványunk működését az igazgató tanács és a kuratórium irányítja, amelyek tagjai jelentős vállalatok vezetői és kiváló tanárok közül kerülnek ki. Hazánkban a Junior Achievement® Magyarország 9 programmal áll az iskolák rendelkezésére, melyek az életkori sajátosságokat követve az óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban taníthatók. Jelenleg 141 oktatási intézménnyel állunk kapcsolatban, (3 óvoda, 53 általános iskola, 129 középiskola) de folyamatosan keressük meg a különböző iskolákat, hogy minél több diák ismerhesse meg programunk szerint a közgazdaságtant, a vállalkozás alapjait. A JAM tanárok munkáját üzletemberek segítik, akik tanácsadóként rendszeresen látogatják az iskoláinkat, közelebb hozva az üzleti élet mindennapjait a diákokhoz.

 

Mit jelent nekem a Junior Achievement® Magyarország, miért
csatlakoztam a programhoz?

„Irodalomtörténész szeretnék lenni, mégis úgy érzem szükségem van a Junior Achievement Magyarország tananyagaira, mivel számomra fontos hogy megértsem a körülöttem zajló gazdasági és politikai eseményeket. Ebben segít nekem a Junior Achievement Magyarország."

(Kiss Gábor, JAM diák, Szent-Györgyi Albert 12 évfolyamos Iskola)

„Gyerekek saját maguk megköszönték, hogy olyan tantárgyat tanulhattak, amelyhez hasonlóval eddig még nem találkozhattak. Számomra pedig az volt fontos, hogy úgy éreztem, hogy a JA órák során én is közelebb kerültem hozzájuk. „

(Grúber Cecília, JAM tanár, Radnóti Miklós Általános Iskola, Mór)

„Az Önök kezdeményezését rendkívül jó ötletnek tartjuk és örömmel csatlakozunk a programhoz, … évente egy-két alkalommal személyesen szívesen találkozom azokkal a középiskolás diákokkal, akik az üzleti élet időszerű feladatairól érdeklődnek.”

(Dr. Július Bacsó, Diósgyőr Acélművek Rt.)

 

„Mostmár jobban értem a közgazdaságtant. A JAM a mindennapi életben szükséges, nagyon emberközeli anyagot közvetít."

(Rapcsák Erika, JAM diák, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged)

„Bevallom engem lepett a legjobban, amikor néhány heti húzódozás utána gyerekek elkezdték élvezni a vállalkozástan órákat."

(Ónodi Sándorné, tanárnő)

 

Célunk:

A JA programok célja, az üzleti élet és az oktatás közötti kapcsolatrendszer kialakítása, amelyen keresztül a "tantermek" és a "vállalatok" között együttműködés jöhet létre. Célunk, hogy a külföldi oktatási anyagok magyar viszonyoknak megfelelő adaptálása által a diákok és tanáraik körében egyfajta üzleti-gondolkodásmódot teremtsünk. Diákjaink olyan szaktudásra tegyenek szert és fejlődjenek azon készségeik, amelyek felkészítik őket arra, hogy hatékony munkatársai és felelős tagjai legyenek a társadalomnak és a vállalatoknak.

A vállalatok, számára lehetőséget biztosítani a gazdaság, a vállalkozások megismertetésére az iskolákban.

Elősegíteni, hogy a tanulók megértsék, miért szükséges bizonyos etikai szabályok betartása az üzleti életben mind a vezetők, alkalmazottak, mind a termelők, mind pedig a fogyasztók részéről.

Kézzelfogható tapasztalatokat nyújtani arról, hogy milyen egy üzleti vállalkozást működtetni.