A „HOLDFÉNY-2001.” Alapítvány bemutatása

1. Általános adatok

2. Támogatóink

3. Eseménynapló

4. Összefoglalás

Koncepcióterv a „HOLDFÉNY lakóotthon hálózat” létrehozására

1. Előzmények

2. A tények

3. Intézmények, otthonok és férőhelyei

Város

Város

5. A referencia otthon

Alapelveink a normalizáció, az autonómia, és az integráció.

6. A lakóotthon céljai, feladatai

7. A lakóotthonban alkalmazandó terápiák

8. A lakóotthon személyzete

9. A lakóotthon felvételi szabályai

10. Összefoglalás

Rehabilitációs gondozóotthon kialakításának építési engedélyezési terve

A TERVEZÉSI PROGRAM ISMERTETÉSE

A TERÜLET ÉS AZ ÉPÍTMÉNYEK JELLEMZŐI

KÖZMŰELLÁTOTTSÁG (szakági kiviteli tervek szerint!)

ÉPÜLETEK ISMERTETÉSE

 

I. fejezet

A „HOLDFÉNY-2001.” Alapítvány bemutatása

 

1. Általános adatok

Az alapítvány neve: „HOLDFÉNY-2001.” Alapítvány a Fogyatékosokért

Az alapítvány rövidített neve: „HOLDFÉNY-2001.” Alapítvány

Az alapítvány típusa: magánalapítvány – közhasznú szervezet

Az alapítvány székhelye: 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 18/B. IV. em. 13. ajtó

Telefonszám: 06-30/342-4983 vagy 06-20/377-68-07

E-mail:     holdfeny2001.alapitvany@tiszanet.hu vagy a holdfeny2001@tiszanet.hu

Honlap: www.tiszanet.hu/holdfeny2001

Az Alapító Okirat kelte: 2001. augusztus 10.

Bejegyző határozat száma: Pk.60.125/2001/2.

Számlavezető bank: Postabank és Takarékpénztárak Rt.

Bankszámlaszám: 11998006-06230016-10000001

Adószám: 18468627-1-06

Az alapítvány titkára: Bába Noémi

                        E-mail: babanoemi@tiszanet.hu

                        Telefonszám: 06-20/377-68-07

Az alapítvány kuratóriuma:

                        A kuratórium elnöke:       Tülkös Józsefné

                        A kuratórium tagjai:         Telekné Tóth Anna – alapító

                                                               Ternai Levente

                                                               Bába Noémi - titkár

Az alapítvány célja:

-         a fogyatékos felnőttek és gyermekek támogatása

-         hozzájárulni ahhoz, hogy a fogyatékosok a magyarországi intézetekben színvonalas ellátásban részesüljenek

-         olyan kis létszámú lakóotthonok létrehozása, ahol a fogyatékos emberek színvonalas ellátásban részesülnek, és van lehetőségük arra, hogy egyéni adottságaik ütemében fejlődjenek és elérjék optimális szellemi tudati állapotukat

-         az állandó minőségi gondozó és nevelőmunka biztosítása érdekében segítséget adni az elhivatott, és anyagilag megbecsült gondozók, nővérek, orvosok, pedagógusok kiválasztásához és foglalkoztatásához

 

2. Támogatóink

-         Szociális és Családügyi Minisztérium

-         Ifjúsági és Sportminisztérium

-         Johannita Segítő Szolgálat

-         Mórahalmi Polgármesteri Hivatal (Nógrádi Zoltán – polgármester)

-         Martinek János, Fábián László olimpikonok

-         Szegedi Vízmű Kft.

-         Postabank és Takarékpénztár Rt.

-         Makra Sándor

-          Westel Rt.

 

3. Eseménynapló

Az alapítványt 2001. januárjában Tülkös Józsefné született Sáringer Margit hozta létre. Az alapítvány a „HOLDFÉNY-2001.” Alapítvány a Fogyatékosokért elnevezést kapta. A létrehozás elsődleges célja az volt, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium, illetve az Egészségügyi Minisztérium tanácsadó csoportjával együttműködve a Magyarországon élő, fogyatékos gyermekeknek színvonalas ellátást biztosító, kis létszámú, családias lakóotthonokat alakítson ki, vagy építsen fel az Alapítvány, ahol állandó, minőségi nevelő- és gondozó munka mellett egyéni adottságaik ütemében fejlődhetnek a halmozottan sérült gyerekek.

 

Az Alapítvány életében az első fontos momentum a 2001. szeptember 8-án megtartott hagyományteremtő „Jótékonysági Sportnap” volt, melynek a szegedi Gellért Szabadidő Központ adott helyet. Szekeres Pál helyettes-államtitkár, Farkas Sándor, Bebes István, Ughy Attila, Bánki Erik országgyűlési képviselők, Martinek János, Fábián László és sok más olimpikon segítségével ezen a napon elérte az Alapítvány, hogy felfigyeljenek a fogyatékos, sérült gyerekek jelenlegi helyzetére, a gondozó otthonok tarthatatlan állapotára.

 

2001. szeptember végén az Alapítvány, az első lakóotthon létrehozásához támogatást nyert el a Szociális és Családügyi Minisztérium által meghirdetett „Fogyatékosügyi program támogatása” című pályázaton. Az elnyert összeg: 10.000.000,-Ft. Az alapítvány ebből a támogatásból Mórahalmon, a Remény u. 5. szám alatt vásárolt egy ingatlant, amelyet a fogyatékos gyerekek igényeinek, mozgáskultúrájának megfelelően 2001. novemberében elkezdtek átalakítani. Az átadásra a tervek szerint 2002. májusában kerül sor.

 

2001. november 16-án egy kisebb ünnepség keretében Nógrádi Zoltán polgármester, Martinek János olimpikon, dr. Bálint Péter és dr. Kószó Péter (Johannita Segítő Szolgálat) részvételével Nyitrai Imre helyettes-államtitkár elhelyezte a lakóotthon alapkövét.

 

Az eddigi eredmények eléréséhez a legtöbb támogatást és segítséget az Egészségügyi Minisztérium tanácsadói teamjétől kaptuk, amelyet Kanyik Csaba irányít, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkárától, Nyitrai Imrétől és az Ifjúsági és Sportminisztérium helyettes államtitkárától, Szekeres Páltól.

Mivel a beruházás jóval meghaladja az elnyert támogatás összegét, jelenleg az Alapítvány újabb támogatókat, szponzorokat keres, újabb pályázatokon próbál további támogatásokhoz jutni. 2001. decemberében egy olyan játszótér kialakításának támogatására adunk be pályázatot, amelyet az egészséges gyerekek mellett a fogyatékos gyerekek is biztonsággal használhatnak. Ez a játszótér szintén Mórahalmon épülne fel, mindössze 1 utcányira az első „Holdfény-lakóotthon”-tól. 2002-ben több rendezvényen is szeretnénk képviseltetni magunkat, jótékonysági színházi estet és bált szervezünk, illetve 2002. szeptember 8-án újból megtartjuk a második, hagyományteremtő „Jótékonysági Sportnap”-ot.

 

4. Összefoglalás

Amikor 2001. januárjában az elnök asszony létrehozta a „Holdfény 2001. Alapítványt már tökéletes képpel rendelkezett a sérültek helyzetéről Csongrád megyében. A további tanulmányok, kutatások és a személyes tapasztalatok azóta csak még jobban alátámasztották azt a tényt, hogy égetően szükség van egy lakóotthon hálózat kiépítésére Csongrád megyében, mert nagyon kevés otthonban tudják megadni azt a szakszerű ápolást, odafigyelést és támogatást, amelyre egy fogyatékos gyereknek a mai világban szüksége van.

 

Az alapítvány azt szeretné elérni, hogy a minisztériumok, a támogatók és önkéntesek munkájával rövid időn belül lehetővé tegyük sérült gyermekeink számára egy „emberibb élet” reményének megvalósulását.

II. fejezet

Koncepcióterv a „HOLDFÉNY lakóotthon hálózat” létrehozására

 

1. Előzmények

Az 1990-es adat szerint az értelmi fogyatékosok száma hazánkban 250 ezerre becsülhető. Összehasonlításképpen, ma 40 ezer látássérült, körülbelül ugyanennyi súlyos mozgássérült, 28-30 ezer nagyothalló és 10-15 ezer süket él Magyarországon. Az értelmi fogyatékosok közül 11.100-an laknak ápoló-gondozó otthonban, gyermekotthonban 4500-an, rehabilitációs intézetben 5300-an élnek. A lakóotthonok engedélyezése a megyei közigazgatási hivatalok feladata, a szociális tárcának mindössze ötven helye van. A megyei önkormányzatok és a civil szervezetek, egyházak száz-százharminc lakóotthont tartanak fenn, ami négyszáz-négyszázötven helyet jelent. Ebből 2000 végén 32 civil szervezet 63 lakóotthona nyújtott szolgáltatást értelmi és halmozottan fogyatékosoknak.

 

A fogyatékos emberek normális környezetbe helyezéséről már több mint ötven éve születtek az első tanulmányok Nyugat-Európában. Szerzőik szerint a legsúlyosabb betegeknek is javára válik, ha a teljesen egészséges emberekhez hasonló környezetben élhetnek. Mégis Magyarországon a sérültek többsége ma is bentlakásos intézetben él. Az elmúlt években több felmérés is készült a tartós bentlakásos intézményekben élő fogyatékos emberek körülményeiről. A kutatások célja azt volt, hogy feltárja a sérült emberek életminőségét befolyásoló tényezőket, melyek érintik emberi és állampolgári jogaik érvényesülését, szociális biztonságukat, rehabilitációjukat, valamint önálló életvitelüket. Az eredmény elszomorító és figyelemfelkeltő.

 

2. A tények

Magyarországon eddig a tartós bentlakásos intézmények szakosodása még nem valósult meg, mert az értelmi fogyatékosok mozgássérültekkel, pszichiátriai és szenvedélybetegekkel közös otthonokban élnek. Minimális létszámú szakember gárda látja el őket, az intézmények nagy részénél a létszám 100-200 fő között mozog. A kötelező normatívákon túl szakmai és egyéb jellegű támogatásban csak részben, vagy egyáltalán nem részesülnek. Nagyon sok szülő a gyermekét azért nem tudja elhelyezni, mert a gondozási díjat nem tudja megfizetni.

Tehát nemcsak az emberi jogi szempontok miatt váltak sürgetővé a változtatások, hanem az uniós jogharmonizáció miatt is.

 

Csongrád megyében 20 olyan intézmény működik, amely fogyatékos gyermek ellátását is vállalja. Az intézmények nagy része túlzsúfolt és kiskorúakat ellátó intézmény pedig csak kettő van:

-         Kálvária Védőotthon,

-         Szeged MJV Önkormányzata Dr. Waltner Károly Egészségügyi Gyermekotthon.

Mindkét intézmény olyan létszámmal működik, amely jóval meghaladja a férőhelyek számát. Csongrád megyében ezen kívül csak felnőtt intézmények vannak, ahol a sérültek valamilyen munkát is ellátnak és a minimális felügyelet mellett önellátásra kényszerülnek.

 

Fogyatékosok ellátására szakosodott nagyobb intézmények és otthonok

A legnagyobb gond azonban, a kiskorúak elhelyezési problémái és szüleik nehéz anyagi helyzete, amely nemcsak külön-külön, hanem együttesen is kihívás elé állítja a családokat.

 

3. Intézmények, otthonok és férőhelyei

 

 

Szám

Név

Város

Férőhely

 

Szám

Név

Város

Férőhely
                 

1.

Fogyatékosok Rehabilitációs Részlege

Ásotthalom

50

 

11.

Csongrád megyei Önk. Pszichiátriai Otthon Rehabilitációs részlege

Ópusztaszer

25

                 

2.

Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i Int. Szociális Ápoló Otthon

Csongrád

30

 

12.

Csongrád megyei Önk. Pszichiátriai Otthon

Ópusztaszer

285

                 

3.

Csongrád megyei Önk. Ápoló Otthon

Derekegyház

180

 

13.

Szeged MJV Önk. Egyesített Szoc. Int.

Szeged

150

                 

4.

Fogyatékosok Személyek Lakóotthona

Derekegyház

10

 

14.

Szeged MJV Önk. Egyesített Szoc. Int.

Szeged

110

                 

5.

Erzsébet Otthon

Fábiánsebestyén

30

 

15.

Szeged MJV Önk. Egyesített Szoc. Int.

Szeged

150

                 

6.

Szivárvány Szakosított Otthon

Hódmezővásárhely

124

 

16.

Szeged MJV Önk. Egyesített Szoc. Int.

Szeged

50

                 

7.

Hódmezővásárhely MJV Önk. Szociális Otthon

Hódmezővásárhely

200

 

17.

Szeged MJV Önk. Dr. Waltner Károly Egészségügyi Gyermekotthon

Szeged

200

                 

8.

Csongrád megyei Önk. Napsugár Otthon

Kistelek

60

 

18.

Kálvária Védőotthon

Szeged

12

                 

9.

Mentál Gondozó Alapítvány Szociális Otthon

Kiszombor

18

 

19.

Csongrád megyei Önk. Pszichiátriai Ápoló Otthon

Szentes

102

                 

10.

Csongrád megyei Önk. Kastélyotthon

Nagymágocs

365

 

20.

Csongrád megyei Önk. Napsugár Otthon

Ruzsa

100

                 

 

Mint a fenti táblázat is jól mutatja, az otthonok nagy része több, mint 100 fővel működik. Ekkora létszámnál lehetetlen minden sérülttel a neki megfelelő módon foglalkozni, és folyamatos felügyelet alatt tartani. A helyzetet tovább rontja, hogy nagyon sok otthonban jóval több fogyatékos van elhelyezve, mint amennyi a befogadóképessége. Ilyen körülmények között nem lehet a sérülteket önállóságra, a mindennapi élet formaságaira nevelni, oktatni. Mindezek csak még jobban alátámasztják azt a tényt, hogy Csongrád megyében legalább 20 kiscsoportos lakóotthon létrehozására lenne szükség, amely csak részlegesen, de enyhítené az elhelyezési problémákat, és egyben csökkentené a nagy létszámú otthonok túlterheltségét.

4. Az Alapítvány elképzelése

Az Alapítvány elképzelése az, hogy legalább 20 olyan lakóotthont építsen fel, vagy alakítson ki Csongrád megye kisvárosaiban, településein, ahol családias környezetben, kis létszámban felügyelik, oktatják és fejlesztik a sérült gyerekeket. A lakóotthon hálózat létrehozásakor olyan városokat választunk ki, ahol nemcsak a tökéletes környezet, hanem az oktatás, orvosi ellátás, a szórakozási lehetőségek is adottak és elérhetőek a fogyatékosok számára.

Elsősorban a zsúfolt, mamutotthonokból szeretnénk a kiskorú gyerekeket kimenteni, hogy személyiségük, életük minél kisebb csorbát szenvedjen. Ugyanakkor a lakóotthon-hálózat bővítésével a későbbiekben lehetőséget szeretnénk biztosítani idősebb gyerekek elhelyezésére is.

Ez a hálózat egyfajta „család-modellként” működne, amely hosszú távon biztosítaná az alapítvány fennmaradását és működését. A sérültek végig a „HOLDFÉNY-2001.” Alapítvány védőszárnyai alatt maradhatnának. Ezzel a rendszerrel számtalan lehetőséghez juttatjuk a szülőket, gondozókat is:

-          saját maguk választhatnák ki a lakóhelyükhöz legközelebbi városban működő lakóotthont,

-         saját maguk választhatják ki azt a lakóotthont, amelyben a beteg gyermekük a képességeinek legmegfelelőbb ellátást kapja,

-          ha a sérült gyermek szülői, vagy gondozói segítség és támogatás nélkül marad, nem kerül az utcára, mert a rendszer lehetővé teszi az önfenntartását,

-         az állandó, minimális ellátási díj mellett (kb. 20-22 ezer Ft/hónap) a szülők által adott támogatásokat az alapítvány egységesen kezelné, így minden lakó egyenlő támogatásban és ellátásban részesül, ezzel is kikerülve azt, hogy bármelyik gondozott hátrányosabb helyzetbe kerüljön a másikkal szemben

Egy biztos alapokon nyugvó lakóotthon – hálózat, a humánus környezet, az egészséges életvitel, a családias hangulat mind - mind segítséget, lelki megnyugvást ad a szülőknek, és biztonságot, kiegyensúlyozottságot a sérült gyermekeknek.

 

5. A referencia otthon

Az első otthon megépítéséhez a helyszín kiválasztásánál fő szempontnak a környezetet, és a fogyatékosok fejlődését segítő lehetőségeket vettük figyelembe. Mórahalom városára esett a választás. Nem véletlen…!!

 

A polgármester, Nógrádi Zoltán úr már az első pillanattól kezdve szívügyének érezte az Alapítvány munkáját és a célkitűzéseinket nagyon fontosnak tartotta. Ugyanakkor a város adottságai tökéletesen megfelelnek egy referencia otthon létrehozására. Kisvárosi hangulat, de vidéki környezet, kertes házak, friss levegő, balesetveszély-mentes környezet, közvetlen, segítőkész emberek jellemzik ezt a várost.

Mórahalom Csongrád megye egyik legfiatalabb települése és városa. Móra Ferenc jelzőjével élve "homokország" fővárosa és egyben kincsestára. A település l950-ben kapott községi rangot, majd az l970-es években élte meg fejlődésének első intenzív szakaszát, így 1989-re már városi rangra emelték.

Civil szervezetei, a lakosságot kiszolgáló intézményei, az együttműködésen alapuló gazdálkodó szervezetek, szövetkezetek igyekeznek a következő évezredben még szebb és még harmonikusabb életkörülményeket teremteni az ott élők számára.

 

 

 

Mórahalom

 

A kiválasztott ingatlan elhelyezkedése városközpontú, de ugyanakkor a forgalmas útszakasztól kellőt távolságra helyezkedik el. Környezete és az ingatlan körüli terület nagysága az átalakítások után lehetőséget fog adni szabadtéri foglalkoztatásra, és a későbbi bővítésekre is. A kialakítások megtervezésénél nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a gyerek a későbbiekben kényelembe élhessenek, otthon érezhessék magukat, illetve megfelelő segítséget kapjanak ahhoz, hogy tovább fejlődhessenek, érlelődhessenek, hasonló képen ahhoz, ahogy azt a gyermekek a szülői házban megkapják.

Egy lakóotthon nemcsak a pihenés és a magánszféra helye, hanem olyan természetes, alig észrevehető tanulási környezet is, ahol a gyermekeket arra bátorítják, hogy kifejezzék kívánságaikat és értékeiket, és ahol nem fosztják meg őket attól a lehetőségtől, hogy ennek megfelelően cselekedjenek is.

A lakóotthon feladata, hogy hozzásegítse a gyermekeket ahhoz, hogy személyes függetlenségben élhessenek.

 

 

Alapelveink a normalizáció, az autonómia, és az integráció.

 

 

 

Normalizáció

A normalizáció elve az, hogy a normálist leginkább megközelítő, legkevésbé korlátozó környezetet, életkörülményeket kell biztosítani a gyermekek számára optimális fejlődésük érdekében.

A normalizációs elv a normális életvitelnek és életkörülményeinek a következő szempontjaira és elemeire vonatkozik:

-         normális napi ritmus

-         normális heti ritmus

-         normális éves ritmus

-         normális tapasztalatok az életszakaszok megélésében

-         a magától értetődő tisztelet a személyiség iránt és annak joga az önmeghatározáshoz

-         saját kultúrájának normális szexuális életpéldája

-         a társadalmi adottságok keretei közt gyakorolható jogok és kiegyensúlyozott gazdasági életpéldák

-         normális környezeti feltételek és sztenderdek a közösségeken belül

A lakóotthonunkban megteremtett normalizált körülmények lehetőséget biztosítanak arra, hogy a sérült gyermekek alkalmazkodjanak a normális társadalmi életmintákhoz és életritmusokhoz. Ez az elv segít a célok, a kompetenciák és igények megállapításában mind a sérültek, mind pedig segítőik számára.

Integráció

Az integráció a fogyatékosságügyben az izolációval a szegregált intézményekkel szemben az együttélés, az épek közötti lakóhelyet, munkahelyet, iskoláztatást jelenti.

A lakóotthonban élő gyerekek integrált iskoláztatását a települési önkormányzattal szorosan együttműködve kívánjuk megvalósítani. A képzési kötelezettségeket a település óvodáiba, iskoláiba integráltan kívánjuk megvalósítani egyénre szabott feladatok, rugalmas tanterv és speciális segédeszközök biztosításával. Az iskolai integráció mellett a sérült gyermekek fejlesztését gyógypedagógus szakember látja el az egyéni adottságok figyelembe vételével. Az integráció megvalósulásához elengedhetetlen az esélyegyenlőség szem előtt tartása. Az esélyegyenlőség magába foglalja az elfogadást, a fogyatékos embernek emberi mivoltában, az épekkel egyenlőként történő kezelését. Ebből következik, hogy a sérülteket is ugyanazok az alkotmányos jogok illetik meg, mint az épeket. Ilyen például az élethez, és emberi méltósághoz való jog, a gyermekek joga a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez, a testi és lelki egészséghez való jog és a szociális biztonsághoz való jog.

 

Autonómia

Az autonómiára törekvés a fogyatékos személy kompetenciáját ismeri el, a középpontban mindig az egyes ember áll, akinek az életéről szó van. Ő mutatja meg nekünk, hogy mit érez, mit gondol, és mit szeretne. Olyan mértékben kell elfogadni a sérült embereket, amilyen mértékben mi magunk is szeretnénk, ha elfogadnának bennünket.

 

6. A lakóotthon céljai, feladatai

· Az ellátottak köre

-         életkori megoszlás szerint a gyermekkortól a serdülőkorig (a hálózat kiépítése után már nem lesz korhatár)

-         nemek tekintetében koedukált

-         a fogyatékosság mértékét tekintve enyhe, középsúlyos és súlyos fokban sérült (a súlyos fokú fogyatékosságnál külön lakóotthon létrehozása)

· Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre

-         egészségügyi ellátás,

melybe beletartozik a rendszeres orvosi ellenőrzés, a rendszeres szűrővizsgálatok, szakorvosi ellátáshoz illetve a kórházi kezelésekhez való hozzájutás biztosítása

-         mentálhigéniás ellátás biztosítása,

melynek keretében az aktivitást segítő fizikai tevékenységek, szellemi és szórakoztató tevékenységek, valamint kulturális tevékenységek szervezése tartozik.

-         állandó felügyelet,

amelyet a diakoruszos nővérek biztosítanak. Ezek a nővérek a református egyház kötelékébe tartoznak, többéves szakmai tapasztalatuk van a fogyatékos gyerek gondozásában. Az egyházhoz való tartozásuk, az elhivatottságuk, empátiájuk és szeretetük biztonságot, megértést nyújt a sérülteknek.

-         sérültek szállítása

az alapítvány személygépkocsijával vagy kisbuszával az uszodába, a játszótérre, kirándulni, a gyógykezelésekre illetve hétvégenként a szülőkhöz, gondozókhoz. Erre azért van szükség, mert a gyerekek nagy része az állapotuk miatt tömegközlekedési járművön nem szállítható.

-         tankötelezett korú gyermekek oktatásának megszervezése

a lakóotthonunk gondoskodik a sérült gyermekek állapotának megfelelő, képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről, gyógypedagógiai fejlesztésről

-         egyéb szolgáltatások

fodrász, kozmetika, gyógymasszázs, gyógytorna, könyvtár stb.

 

7. A lakóotthonban alkalmazandó terápiák

A speciális terápiás fejlesztő technikák alkalmazásával célunk, hogy elérjük a fogyatékos gyermekek önállóságának növelését és a gyerekek individuummá nevelését, mindezt abból a célból, hogy képessé váljanak saját kívánságaik, szándékaik, esetleg érdekeik kifejezésére és képviseletére. A terápiák révén tartjuk megvalósíthatónak a fogyatékos gyermekek életrendjében a „gondozás – játék – munka – szórakozás” egységét. A terápiás fejlesztő technikák alkalmazásához a lakóotthonban terápiás szobát kívánunk létrehozni. A terápiás szobában megvalósítható módszerek a következők:

 

a)     Snuezelen-terápia

A snuezelen egy kicsi kuckó, szobasarok, fényekkel, hangokkal és sok különlegességgel, melyek használata minden fogyatékos gyermek számára élvezetet nyújthat, s egyben fejlődésüket is szolgálja. Ez a szoba egyszerre nyújt pihenést, kikapcsolódást, adhat örömöt, megnyugvást, valamint érzékelési-, megismerési-, és fejlődési lehetőséget. A snuezelen terápia során a fogyatékos gyermekeknél fejleszthető a hallás, az ízlelés, a szaglás, a tapintás, a szem-kéz koordináció, az ok-okozat kapcsolatának felismerése, a kommunikáció, a környezettel való hatás megláttatása, a pihenés passzív stimuláció, a szabadidő, játék, a magasabb szintű tanulás.

A snuezelen szoba berendezési kellékei:

vízágy, labdakád, diszkólámpák, spotlámpák, UV lámpák, forgó üveggömbök, tükörgömbök, hang- és fényorgonák, buborékhengerek, tapintófal, illatdoboz, aromapárologtató, fénytechnikai vetítőberendezés, zenegép, üvegszálas fényforrások, tükröző és átlátszó anyagok, függőágy

 

b)     Bazális stimuláció

A bazális stimuláció célja az érzékelés aktivizálása. Ez a terápia a súlyosan sérült gyermekek számára önmaguk megélésében, a mozgásfejlesztésben és a zene terén bizonyul fejlesztő hatásúnak. Lakóotthonunkban a bazális stimulációt gyógypedagógus irányítása mellett az Andreas Fröhlich által meghatározott sorrendben kívánjuk alkalmazni, melyek a következők:

·        pszomatikus stimuláció – mely során a gyermek megtanulja, hogy testfelületét érzékszervként használja, motorosan reagáljon, ingereket lokalizáljon és így felépítse saját testsémáját

·        tapintásos-taktilis stimuláció – ezen keresztül a gyermeknek meg kell tanulnia a kezét, tapintó- és fogó szervként használni, egyes benyomásokat előnyben részesíteni, míg másokat elhanyagolni.

·        akusztó-vibratórikus stimuláció – ennek során a gyermeknek érzékelnie kell a rezgést, meg kell tanulnia, hogy a hallható hangok kellemes kapcsolatban állnak vele

·        akusztikus stimuláció – szükséges a gyermekkel való gyengéd, egyenletes hangszínű beszélgetés, hogy megtanulja a hangok jelentésének felismerését és térben a hozzájuk való igazodást

·        vesztibuláris stimuláció – ennek során megtanulja érzékelni a gyorsulást, kialakul a megfelelő izomtónus, a fej térbeli orientációja, és így testét nemcsak ülve vagy fekve érzékeli

·        szaglás- és ízlelés stimulációja – megtanulja az illatot és az ízt meghatározott személyhez és helyzethez kötni

·        vizuális stimuláció – megtanul fixálni, a szemek együttmozgását és a fej beállítását kialakítani

 

c)Mozgás terápiák

·        terápiás lovaglás

      A terápiás lovaglás során lehetőség nyílik a testtartás hibáinak korrekciójára, az egyensúly fejlesztésére, a mozgáskoordináció fejlesztésére, a testtudat kialakítására, gyorsaság, önbizalom növelésére, relaxációra, ügyesség, gyakorlottság fejlesztésére, a megbomlott izomegyensúly helyreállítására, azáltal, hogy nyújtjuk a rövidülésre és erősítjük a gyengülésre hajlamos izmokat, spadmusok feloldására, renyhe izomtónus megszüntetésére, ütem- és ritmusérzék kialakítására és fejlesztésére, figyelem, emlékezet, gondolkodás, koncentráció képességének fejlesztésére.

·        az úszás, mint terápia

Hatásai: növeli az izomerőt, elősegíti az izületi mozgáspályák funkcióját, lazítja a kontraktúrákat, és oldja a spazmust.

Javítja a mozgáskoordinációt, és mozgáskészséget, mivel az úszás során a test minden izma egymással koordináltan és összehangoltan működik.

Segíti a vérkeringést és a szöveti oxigénizációt, javítja a légzést, növeli az állóképességet, fejleszti az akarati koncentrációt, aktivizálja a pszichomotorikus tevékenységet, valamennyi funkciót maximálisan mozgósít, pszichikai és fizikai fittség kialakítását segíti.

A vízben végzett mozgás, az emberi mozgás egyik legtermészetesebb formája, emellett olyan pozitív motiváció a sérült gyermek számára, amely nem helyettesíthető más módszerrel és eszközzel.

 

d)     Játékterápiák

„A játék gyógyító eljárás.” Nincs olyan terápia, amely helyettesíthetné egy gyerek számára a játék örömét. Ilyenkor megfeledkeznek gondjaikról, problémáikról és testükben-lelkükben elszakadnak a való világtól. Játéktípusok: világjáték, dramatizáló játék, bábjáték stb.

 

8. A lakóotthon személyzete

Az intézmény személyzetének kiválasztásakor szigorú jogszabályi előírásoknak kell megfelelni. Ezeket figyelembe véve az alapszemélyzet a következők szerint tevődne össze:

-         1 fő intézményvezető

-         2 fő ápoló, szociális gondozó

-         2 fő szociális segítő

-         johannita nővérek (diakóruszos nővérek, bentlakásos segítők)

A Johannita Segítő Szolgálat nemcsak biztosítja a 2-3 állandó diakóruszos nővért, hanem folyamatos továbbképzésükről is gondoskodni fognak. A szociális gondozók és segítők kiválasztásánál és alkalmazásánál a mórahalmi lakosokat előnyben részesítjük, ezzel is segítve az egyébként is magas munkanélküliek számának csökkentését.

Az intézményvezetőnek olyan személynek kell lennie, aki átfogóan ismeri a fogyatékosok helyzetét, problémáit, mindenben jártas, és a hálózat kialakításakor biztos kézzel tudja irányítani az egész rendszert.

 

9. A lakóotthon felvételi szabályai

A lakóotthon illetékességi területe Csongrád megye közigazgatási területe. A lakóotthon ellátása iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell írásban előterjeszteni egy a későbbiekben kidolgozott felvételi űrlapon. A felvételről, a kérelmek elbírálásáról bizottság dönt, melynek tagjai a lakóotthon vezetője, pszichológus, gyógypedagógus, az alapítvány elnöke. Az alapítvány készítene egy olyan felvételi szabályzatot, amely pontról-pontra meghatározná a felvétel szabályait, a szülők, gondozók kötelezettségeit, a felelősség mértékét, a bentlakás szabályait, és minden egyéb más fontos információt.

Mivel egy lakóotthon befogadó képessége igen alacsony, ugyanakkor a mamutintézmények befogadóképessége már így is túlhaladott, minél előbb meg kell kezdenünk a „HOLDFÉNY-lakóotthon” hálózat kiépítését Csongrád megyében.

 

10. Összefoglalás

Alapítványunk a sokoldalú, hatékony fejlesztő munka érdekében tagja kíván lenni az Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Szervezetének, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületnek, valamint a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek.


 

 

III. fejezet

Rehabilitációs gondozóotthon kialakításának építési engedélyezési terve

 

 

A TERVEZÉSI PROGRAM ISMERTETÉSE

A Mórahalom, Remény utca 5 szám alatti ingatlant a „Holdfény-2001.” Alapítvány azzal a szándékkal vásárolta meg, hogy a területen egy sérült gyermekek részére kialakított rehabilitációs lakóotthont hozzon létre. A tervezett létesítmény létrejöttét a helyi önkormányzat, a Szociális és Családügyi Minisztérium, az Ifjúsági és Sportminisztérium, különböző alapítványok, cégek támogatják. A tervezett létesítmény első darabja lesz egy, az alapítvány szándékai szerint országosan létrehozandó rehabilitációs gondozóotthon hálózatnak.

A tervezett otthonban 8 fő bentlakásos, valamint 5-6 fő bejáró sérült gyermek rehabilitációs ellátását kívánják megvalósítani. A kiszolgáló ill., gondozó személyzet létszáma napközben 7-8 fő. A bentlakó gyermekek 2-3 ágyas szobákban kerülnek kultúrált elhelyezésre. A gyermekekkel való rehabilitációs munkához egy megfelelő méretű foglalkoztató terem kerül kialakításra. A létesítmények megfelelő szociális és kiszolgáló blokkokkal bővülnek.

Az ingatlanon jelenleg két épület található egy nagyobb földszintes épület, amely bővítésekkel átalakítva, mint Főépület szolgál a szálláshelyek, a foglalkoztató és a kiszolgáló helyiségek befogadására. A telken lévő kisebb épületben egy összkomfortos lakás kerül kialakításra, amelyben az ilyen jellegű létesítményeknél kötelező állandó gondnoki, gondozói személyzet lesz elszállásolva / Gondnoki épület /.

 

A TERÜLET ÉS AZ ÉPÍTMÉNYEK JELLEMZŐI

 

A telek területe                                                                       : 2009,3 m2

Maximális beépíthetőség                                                                     :             %

Jelenlegi beépítettség:

            Főépület                                                         : 156,00 m2

                                   Gondnoki épület                                              : 65,58 m2

                                   ÖSSZ:                                                            : 221,58 m2

Tervezett beépítettség:

Főépület + tervezett bővítés                            : 253,00 m2

                                   Gondnoki épület                                              : 65,58 m2

                                   ÖSSZ:                                                            : 318,58 m2

Tervezett beépítettség:                                                            : 15,8%

Építménymagasság:

Főépület + tervezett bővítés                            : +5,50 m

                                   Gondnoki épület                                              : +5,02m

Gerincmagasság:

Főépület + tervezett bővítés                            : +8,97m, +6,51m, +4,64m

                                   Gondnoki épület                                              : +8,27m

 

Padlóvonal:

Főépület + tervezett bővítés                            : +0,50 m

                                   Gondnoki épület                                              : +0,50m

 

KÖZMŰELLÁTOTTSÁG (szakági kiviteli tervek szerint!)

Gázellátás. Az utcában kiépített városi hálózatról (közműnyilatkozat mellékelve), előszobában elhelyezett mérővel.

Elektromos ellátás: Az utcában kiépített városi hálózatról (közműnyilatkozat mellékelve), a homlokzati szekrényben elhelyezett mérőkkel.

Víz-csatorna ellátás: Az utcában kiépített városi hálózatról (közműnyilatkozat mellékelve), aknában elhelyezett vízórával.

 

ÉPÜLETEK ISMERTETÉSE

 

Főépület

Az épület földszintes régi építésű, az utcával párhuzamos gerincű, az utcafronton elhelyezett. Az épület hosszanti főfalas, vályogtégla falazatú, közepes állagú.

Az épület jelenlegi alapterülete kevés a benne elhelyezendő funkciók kialakításához, ezért az udvar felöli részen bővítése szükséges. A tervezett bővítmény blokktégla falazatú, nyeregtetős kialakítású. Az így kibővített és alaprajzában átrendezett épületben kerül kialakításra a gondozottak szálláshelye, a foglalkoztató terme, ahol a tulajdonképpeni rehabilitációs munka folyik, a mindennapi élethez szükséges szociális és kiszolgáló helyiségek.

A főépület az udvar felöli főbejáraton közelíthető meg. A főbejáraton át az előtérbe jutunk, amelyhez legközelebb a nővér szoba esik. A nővér szoba elhelyezésénél fő szempont volt, hogy a helyiségből jól ’’kontrolálható’’ legyen az épület / közel a hálókhoz, főbejárathoz /, valamint az udvar is belátható a kétirányú ablakokon át. Az előtérből nyílik a gazdasági iroda közlekedője, ahonnan az elkülönítő helyiség is nyílik, amely szintén megközelíthető nővér szobából is. Az előtér egy központi közlekedő folyosóban folytatódik, amelyről a helyiségek többsége nyílik, így biztosítva a helységek gyors megközelíthetőségét. A folyosóról nyílik 3 háló /a régi épületben elhelyezve, innen megközelíthető a foglalkoztató/ az új épületrészben kialakítva /, valamint a folyosó végén nyílik az üzemi kiszolgáló rész /az új épületrészben kialakítva/ ami tartalmazza a személyzeti öltöző szoc. blokkot, valamint egy kisebb melegítő konyhát.

 

A főépületben kialakított helyiségek

háló                                         parketta                                   17,85m2

háló                                         parketta                                   14,45m2

háló                                         parketta                                   14,05m2

iroda                                       parketta                                   9,49m2

elkülönítő                                 parketta                                   7,51m2

nővér-orvos szoba                   parketta                                   10,20m2

előtér                                       kőlap                                       4,20m2

folyosó                        kőlap                                       17,60m2

WC                                         kőlap                                       2,21m2

WC                                         kőlap                                       2,21m2

fürdő                                       kőlap                                       8,73m2

foglalkoztató                            szalagparketta                          35,16m2

közlekedő                               kőlap                                       3,16m2

WC                                         kőlap                                       1,55m2

előtér                                       kőlap                                       1,56m2

öltöző                                      kőlap                                       4,59m2

konyha                                    csm. kőlap                               9,51m2

zuhany                                     csm. kőlap                               1,25m2

tároló                                      csm. kőlap                               1,14m2

előtér                                       csm. kőlap                               3,50m2

tároló                                      csm. kőlap                               1,65m2

mosókonyha                            csm. kőlap                               8,82m2

belépő                                     fa. kőlap                                  8,19m2

                                                                                  ------------------------

ÖSSZESEN:                                                                      188,58m2

 

Gondnoki épület

Az épület földszintes az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős régi építésű épület. Az épületben az állandó gondnoki személyzet részére egy lakás kerül kialakításra.

 

A gondnoki épületben kialakított helyiségek

szoba                           parketta                                             17,35m2

szoba                           parketta                                              8,64m2

konyha                        ker. lap                                               4,80m2

közl.                            ker. lap                                               2,71m2

előszoba                      ker. lap                                               9,98m2

WC+zuhany                ker. lap                                               4,40m2

                                                                                              ----------

ÖSSZESEN:                                                                         47,88m2