Információk
Adatlap
Beszámolók, jelentések
Egyéb információk
Ismertető
Közhasznúsági jelentések
Archívum
Alapítványunk története
Aktuális programok
Partnereink az interneten

Hírek
A honlap tartalommal való fel­töltése folyamatosan tör­té­nik.
Kérjük türelmüket!
Köszönjük!
Gyermeksors Alapítvány
Honlap: http://www.tiszanet.hu/gyermek – E-mail: gyermek@tiszanet.hu
Független magánalapítvány.
Alapítva: 1990. december 04.
Mûködési köre: Szeged és vonzáskörzete (megyei, regionális)
Cégbírósági bejegyzés száma: Pk.79/1990/3.
Közhasznúság: kiemelkedően közhasznú (Pk.79/1990/7.)
Adóigazolás kiadását eng. szám: APEH26.007/1992.

Alapítványunk jogosult az SZJA 1%-os adományok fogadására!

Adószám: 19081908-1-06
Számlaszám: 11735005-20340803 – OTP Rt. Szeged
Részlet az 1998-ban megújult Alapító Okirat célkitûzéseiből:
„Közremûködni a család-, gyermek- és ifjúságvédelem mindazon törekvéseiben, amelyeknek célja a gyermekek egészségének megőrzésével, nevelésével és oktatásával, szabadidejének hasznos eltöltésével, a gyermeki jogok védelmével, a család és a nők jogainak biztosításával összefügg.”
Internet partnerünk: Axelero Tiszanet