Agndzsadzori, a prst és a színtiszta oiaio


Vannak nyelvészek, akik háromezerről tudnak, mások öt, vagy akár tízezret is meg tudnak nevezni. nincs mit csodálkozni ezen! Ha csak két szempontot veszünk alapul, a kölcsönös érthetőséget és a társadalmi-kulturális azonosságot, el lehet-e dönteni: vajon két különböző nyelv-e a részben kölcsönösen érthető norvég és dán, vagy az azonos írásjegyekkel, dallamhangsúllyal rendelkező kantoni kínai és a délebbre beszélt kínai hakka, melyek használói nemigen tudnak egymással szót érteni?

A három-ötezer nyelv használóinak száma is jelentősen eltérő. Az "óriások" mellett ott vannak a "törpék", melyeknek természetesen semmi okuk a szégyenkezésre. A képzeletbeli nyelvi Top 20 nem árul el többet a nyelvek értékéről, csak azt: nagyobb esélyünk van megértetni magunkat az angollal, spanyollal, mint mondjuk a lívvel, vagy az ingerrel, melyeket alig néhányan beszélik.

Képzeljük el a különböző nyelvi szinteket egymással folyósókkal összekötött, sokszögben elhelyezkedő modulokként. Bárhonnan is lépünk be a rendszerbe és járjuk végig az összeset (a fonetikát, fonológiát, morfológiát, szintaxist és másokat), nemcsak építőelemeinek sokszínűségéről győződhetünk meg, hanem arról is, hogy ez a tarkaság nem befolyásolja a rendszert funkciói ellátásában. A különböző nyelvek is mind-mind hasonló rendszerek. "Moduljainak" milyensége, nagysága és gazdagsága nincs hatással magának a nyelvnek a fő funkcióira. Minden nyelv, legyen az a cigány vagy a német, egyformán képes átadni és megőrizni a gondolatokat, érzelmeket, kielégíteni a szociális érintkezési igényt.

Nemcsak nyelvekből van sok, de hangtípusokból is. Ezekből az emberek megközelítően ezret használnak. A gyerekek egyébként, szülessenek bárhol, a beszéd előtti gyügyögő szakaszban képesek véletlenszerűen a világ összes hangtípusának létrehozására. Hangkészletük csak azután csökken radikálisan, ahogy a hangok szimbolikus értékekkel ruházódnak föl; - a fölöslegesek - miután összevetődnek a mama által használtakkal - egyszerűen elfelejtődnek.

Egy új nyelv megtanulásakor általában csak néhány új hangtípust kell elsajátítanunk. Ez azzal magyarázható, hogy sok hang csak kismértékben tér el egymástól, és a nyelvek nagy része nemigen használ többet hatvannál, hiszen ennyi hangtípus is bőven elegendő végtelen számú szó létrehozásához. A magyar nyelv megközelítően 40 hangtípussal rendelkezik, de ebben benne van már az ún. emfatikus, elnyújtott [i] is, pl. a gúnyosan mondott iiigenben.

Vannak olyan nyelvek, amelyek a mássalhangzókkal, azaz olyan hangokkal kötöttek szorosabb barátságot, melyek képzésénél a kiáramló levegő útjába akadályokat "állítunk" nyelvünkkel, fogainkkal, ajkunkkal. Egy Mkrtics nevű kisfiúnak Örményországban minden esélye megvan arra, hogy egy mássalhangzókban tobzódó Agndzsadzori nevű város lakója legyen. A tibeti lányka tanítóját slopdponrnamnak, a füvet rtsv-ának nevezi, a cseh ujjára mutatva prst-et mond.

Más tájakon, például a polinéziai szigetvilágban, az egykori Bounty hadihajó kalandjainak színhelyén, a magánhangzók uralkodnak. A hawaiak csak hét mássalhangzóra tartanak igényt, szótagjaik, sőt nem ritkán szavaik is csupa magánhangzókból állnak. Az igazság szavuk például így hangzik: OIAIO, és ez színtiszta igazság.

Egészen különös hangok tudói a Kalahári sivatag lakói, a busmanok. Ők majdnem húsz csettintő hangtípust használnak, méghozzá úgy, hogy a szájukat ki sem nyitják közben. Könnyű nekik, mondhatnánk, szájformájuk kissé eltér a mienktől, szájpadlásuk magasabban van, nyelvük keskenyebb, állkapcsuk kisebb. Csakhogy közeli szomszédjaik - egyben nyelvrokonaik - éppúgy csettingetnek. Nyelvész legyen a talpán, aki kideríti, ki kitől tanulta el ezt a számukra nehéz mesterséget.

A hangok és a szavak közötti átmeneti nyelvi egységet, a szótagot (szillaba) is minden nyelv másként szereti. A kínaiban és a japánban többnyire nyiltak, azaz magánhangzóra végződnek. Egy angolul tanuló japán kisgyerek először az ice-cream-et is bizonyára így mondaná: ajsu-ku-ri-mu. Az oroszban, még a Kijevi Oroszország idejében csupa nyílt szótag volt. A szótagvég magánhangzóinak helyét a mai napig őrzik a lágy- és keményjelek, de mivel nem voltak a hangsúly szigorú felügyelete alatt, egyszerűen megszöktek. Különfélék lehetnek a szóhangsúlyok is. Van nyelv, ahol mindig az első szótagon, így a mi nyelvünkben is, de van ahol az utolsó előtti helyen szeretik, így a lengyelben, vagy mindig hátul kullognak, mint például a legtöbb türk nyelvben. Mások a dallamhangsúly szerelmesei. Ez jellemezte a mai görög ősét, ma a kínaiban, japánban találkozunk vele. A hangok magasságának változása a szón, vagy a szótagon belül még a jelentést is módosíthatja, így a kínai ma szó a hanglejtéstől függően jelenthet anyát, lovat, kendert vagy akár egy vaskos káromkodást is.

A szótagok szavakká állnak össze, egyes nyelvekben rövidekké, másokban hosszúakká. Igazán nagy különbség közöttük nincs, de azért kivétel itt is akad. Egy walesi város neve így hangzik: LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCWYRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH. Jelentése: A fehér mogyoró völgyében, a sebes ösvény és a Szt. Cecília vörös kőbarlangjánál lévő Szt. Mária temploma. Ennél is hosszabb egy hegy neve Új-Zélandban: TAUMATAWHAKATANGIHANGAKOAUAUOTAMATEATURIPUKAKAPIKIMAUNGAHORONUKUPOKAIWHENUAKITA- NATAHU azaz, A hegy, melyet a nagytérdű Tamarea megmászott és legyűrt és ahonnan fuvolázott szerelmének.

Vannak nyelvek, mint a pápuák beszélte gatsup vagy az eszkimó, melyekben ennyire hosszú szavak talán nincsenek, ugyanakkor mégis egész mondatok értelmét tudják belesűríteni komplex beszédalakulatokba, azaz szómondatokba.

A különböző népek saját nyelvükön keresztül látják és láttatják a világot, még akkor is, ha gondolkodásuk nagyon hasonló. A magyaroknak épp oly fontos pl. a múlt, mint a németeknek vagy az angoloknak, mégis megelégszenek csak egy fajta kifejezésével. Egy kis csendes-óceáni sziget (Trobriand) lakóit az idő kategóriája annyira hidegen hagyja, hogy nyelvükben azt nem is különböztetik meg. Nem úgy Új-Guineában, a pápuák guli nyelvében. Ha az egyik bennszülött anyanyelvén azt mondaná nekünk, hogy "a fiú evett" - más igét használna, ha azt saját szemével látta, mást, ha nem látta, de jelen volt (hallotta a csámcsogást), egy újabbat, ha csak közvetett bizonyítékot talált (ételmaradványokat), és megint egy másikat, ha az utóbbiakat látta ugyan, de jelen pillanatban azok már nem léteznek, mert már eltakarították őket. Végül, ha nem is látta, nincs is semmiféle bizonyítéka, csak pusztán logikai úton következtette ki az evés tényét, mivel oly későre járt már, hogy a vacsorán bizonyára már túl kellett lenni, megint csak más igét használna. De ezt már csak azért, hogy semmin ne csodálkozzunk.

Minden nyelv másként csinálja.

Tóth Szergej: A nyelvi teremtés világa


Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk

Kezdjük tán a jó szóval: Tárgy esetben jót.
Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes számban kő a kő, többes számban kövek.
Nőnek nők a többese, helytelen a növek.

Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek,
Aminthogy a cső nem csők, magyarföldön csövek.
Anyós kérdé van két vőm, ezek talán vövek?
Azt se tudom mi a cö, egyes számú cövek?

Csók - ha adják - százával jó, ez benne a jó.
Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó?
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.
Miskolcon, ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden,
Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen.

Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet.
Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tüvet.
Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet.
Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő.
Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fut ő.

Több szélhámost lefüleltek,
Erre sokan felfüleltek,
Kik a népet felültették,
Mindnyájukat leültették.
Foglár fogán foglyuk van.
Nosza tömni fogjuk.
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.

Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője?
Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője.
Százados a bakák iránt szeretetet tettetett,
Reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.
Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád
helyiség.
Nemekből, vagy igenekből született a nemiség?

Mekkában egy kába ürge Kába kőbe lövet,
Országának nevében a követ követ követ.
Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen,
Néha játszik, nem sajátján, csak idegen idegen.
Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi,
Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi.
Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát:
Mit válasszon: a Fiatot, fiát vagy a fiúját?

Ingyen strandra lányok mentek,
Minden előítélettől mentek,
Estefelé arra mentek,
Én már fuldoklókat mentek.

Eldöntöttem megnősülök, fogadok két feleséget.
Megtanultam, hogy két fél alkot és garantál
egészséget.
Harminc nyarat megértem, mint a dinnye megértem,
Anyósomat megértem, én a pénzem megértem.

Hiba mentes mentő vagyok,
Szőke Tisza partján mentem,
Díszmagyarom vízbe esett,
Díszes mentém menten mentem.

Szövőgyárban kelmét szőnek.
Fent is lent, meg lent is lent.
Kikent-kifent késköszörűs
lent is fent meg fent is fent.
Ha a kocka újfent fordul: fent a lent és lent is fent.

Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött,
Hagyma lapult kosarában, meg egy adag körözött.
Fölvágós a középhátvéd. Három csatárt fölvágott.
Hát belőle vajon mi lesz? Fasírt-é vagy fölvágott?

Díjbirkózó győzött tussal,
Nevét írják vörös tussal,
Lezuhanyzott meleg tussal,
Prímás várja forró tussal.

Határidőt szabott Áron,
Árat venne szabott áron.
Átvág Áron hat határon,
Kitartásod meghat Áron.

Felment - fölment, tejfel - tejföl, ...
Ne is folytasd barátom!
Első lett az ángyom lánya a fölemás korláton.

Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen,
Lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen.
A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas,
Magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas.
Daru száll a darujára s lesz a darus darvas.
Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg.
Gerinces vagy rovar netán a toportyán féreg?

Egyesben a vakondokok vakond avagy vakondok?
Hasonlókép helyes lesz a kanon meg a kanonok?
Némileg vagy nemileg? Gyakori a gikszer.
"Kedves egesz seggedre!" köszönt a svéd mixer.
Arab diák magolja: "tevéd, tévéd, téved,
Merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek.

Pisti így szól: "Kimosta anyukám a kádat!"
Viszonzásul kimossa anyukád a kámat?
Óvodások ragoznak: "Enyém, enyéd, enyé",
Nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié.

A magyar nyelv, remélem meggyőztelek barátom,
Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagy világon.Magyar szleng


(zöld = saját)aggódik: beaggódik
allergiás: allegóriás
bekanalazott: a népi megfigyelés szerint azt, aki sokat kavarja a sz@rt, berántja a kanál
belekeveredik: ~, mint sün a rágógumiba
beteg: már csak hányni jár belé a lélek
buta: olyan szűk a látóköre, hogyha rámnéz, klausztrofóbiám lesz
csak néhány helyre: néhova (by BoBar)
csoportos szex: össznépi gyömöszke
csúnya: annyi vonzereje van, mint egy országúti balesetnek
csúnya 2: olyan randa, hogy vallatni lehet vele
diszpécser: díszpancser
ellenszenves: az életét még épp megérdemelte, de azon felül legfeljebb már csak a kötelező védőoltásokat
elmegy: a távozás hímes vesszejére lép
éppen csak: karcosan
étkezde: éhezde
faragatlan: nem volt gyerekszobája, csak a konyhában volt egy kis rész leválasztva, ahol krétával volt a falra rajzolva egy nevelőnő
frigid: a lélek is csak hűlni jár belé
gyenge ember: csak nekifutásból tudja kettétörni a ropit, szóval kemény, mint a bikafos
haragban vannak: mosolyszünet van közöttük
hirtelen: hirtelenül kezdődik, mint egy elefánt ormány nélkül
hülye: olyan ~, hogy a hullámvasúton felfelé sikít
hülye 2: olyan sötét, hogy a szentjánosbogár 3x cserél elemet, míg körberepüli
hülye 3: sötét, mint egy csukott szemű, leengedett farkú tehén gyomra
játékterem: vesztőhely
kavar: ~, mint a fagyigép
kevés pénz: nyalókapénz
kórház: klórház
lakótelep: fakótelep
lassú: ~, mint egy döglött csiga
leül: leülepedik
magas: olyan magas, hogy ülve nyalja a Holdat
megbocsáthatatlan: nem bocskártyás
megsértődik: besértődik
megszökik: dobbant
metro: zombikomp
mikulás: makulás
mountain bike: mountain bika
nem nudista strand: bugyista strand
nem fontos: fontatlan
nem tudja kifújni az orrát: taknyavehetetlen (by lpf)
nyilvános ház: lábközi otthon, kettyhely
összeszedi magát: csokorba szedi magát
pénz: suska, stex, zsizsik, zsozsó, lovetta, ruppo
pórul jár: szív, mint az ipari porszívó / szív, mint a nyolchengeres V-motor
prostituált: sarkangyal, farkangyal
reggeltől estig: látástól mikulásig
részeg: tajtsiker, szittyós
rossz billentyűzet: basztatúra
senki: ő egy akkora ~, hogy még a fotocellás ajtó sem nyílik ki előtte
sovány: kétszer ugrik a vízbe, hogy egyszer csobbanjon
sötét: ~, mint egy csukott szemű, leengedett farkú tehén gyomra az éjszaka és egy alagút kellős közepén
szakértő: matador, penge
szexis: két lábon járó szexkazán
szép, de buta nő: csupa csöcs és vigyor
szódavíz: csiklandós víz
tehetetlen: úgy érzi magát, mint a féllábú a s*ggberugó versenyen
tépelődik valamin: szaggatja magát
titkol valamit: begombolkozik
tökfőzelék: dögfőzelék
utcalány: sarkcsillag, farkangyal
várjál!: vájár!
várok: várárok
veszélyes: ~, mint egy sárkány farkát csavargatni
www: tripla-duplavéVissza a főoldalhoz